Excel: Interaktívny výukový balíček

Excel: Interaktívny výukový balíček

12 praktických DVD pre efektívnejšiu prácu

Balíček 12 DVD s atraktívnymi, primerane dlhými a na praktických dátach demonštrovanými videokurzmi, do ktorých síce užívateľ môže zasiahnuť, nemôže ale nič pokaziť (rozhranie ho bezpečne vedie za ruku). Návodné, ľahko zrozumiteľné a atraktívne videokurzy Vás prevedú činnosťami, s ktorými sa väčšina ľudí pri práci s Excelom najčastejšie stretáva. Ide teda o nevyhnutnú výbavu do každej kancelárie!

Autor:

229 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Znalosť Excelu na určitej úrovni je dnes nevyhnutná prakticky v každej kancelárskej profesii. Aj keď značná časť zamestnancov má vo svojom životopise uvedenú znalosť Excelu, len málokto ovláda viac než základné funkcie (odhadom 5 % celkovej funkčnosti tohto mocného nástroja).

 

Neznalosť Excelu vedie k zbytočným chybám, hodinám strateným neefektívnou ručnou prácou a neschopnosti získať z podkladov potrebné dáta, prípadne ich upraviť do formy vhodnej na tlač či prezentáciu. Navyše, samotná firma alebo organizácia nezískava za svoje investície do kancelárskeho balíka Microsoft Office toľko protihodnoty, koľko by mohla.

 

Súčasné výukové materiály sa často zameriavajú na funkcie Excelu, nie na skutočné potreby ľudí. Samovzdelávaniu pomocou kníh chýba spätná väzba, je nudné a zdĺhavé. Semináre sú drahé a časovo náročné, e-semináre nepokryjú celú oblasť a vyžadujú si viac čítania z obrazovky a sústredenia (= viac pracovného času).

 

Témy jednotlivých videokurzov nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Výhody produktu:

 

 • Získate kolekciu 12 DVD, na ktorých si atraktívnou formou osvojíte zručnosti, ktoré zefektívnia Vašu každodennú prácu.

 • V každom videokurze si budete môcť jednotlivé činnosti ihneď vyskúšať bez toho, že by ste šliapli vedľa.

 • Náš balíček môže pomôcť pri práci s Excelom nielen Vám, ale aj Vašim kolegom.

 

Komu je produkt určený:

Interaktívny výukový balíček je určený všetkým, ktorí pri svojej každodennej práci potrebujú Microsoft Excel vo verzii 2007 a novšej. Zvlášť užitočný je produkt pre finančných riaditeľov, účtovníčky, logistov, databázových špecialistov, produktových či projektových manažérov a office manažérov.

 

Špecifikácia produktu:

Plne digitálny produkt je dodávaný na 12 DVD.

 

Ukážky

 

*Poznámka: Ukážky predstavujú len výsek z rozsahu jedného videokurzu.

 

Na bezproblémové spustenie ukážok je potrebná aktuálna verzia aplikácie Adobe Flash Player. Tú si môžete zdarma nainštalovať kliknutím na tento odkaz

  

Videokurzy sa venujú napríklad týmto témam:

   • kniha jázd – jednoduchá evidencia jázd dopravného prostriedku
   • vytvorenie evidenčného listu žiakov alebo zamestnancov pomocou databázových funkcií Excelu
   • splátkový kalendár s výpočtom výšky splátok a dĺžky splácania
   • kontrola správnosti a automatická analýza rodného čísla pomocou makra a časových funkcií
   • evidencia a grafický záznam všetkých výdavkov spojených s nákupom, prevádzkou, údržbou a opravami automobilu
   • šablóna faktúry načítavajúca automaticky dáta zo zoznamu odberateľov a tovaru
   • evidencia dochádzky, odpracovaných a vymeškaných hodín, dovolenky a choroby zamestnancov
   • pokročilé radenie a filtrovanie
   • pripojenie a automatická aktualizácia dát z iných súborov v počítači či na lokálnej sieti
   • prenesenie hromadnej korešpondencie do Wordu prostredníctvom Excelu
   • tlač viacstránkových zostáv
   • ochrana jednotlivých buniek, výberu, listov aj celého zošita proti neoprávnenému zásahu
   • finančná analýza – kalkulácia investícií, výpočet odpisov a analýza cenných papierov
   • viacúrovňové podmienené formátovanie s využitím vzorcov
   • použitie funkcií SVYHĽADAŤ a VVYHĽADAŤ v praxi
   • kĺzavé priemery a spojnice trendov v grafe
   • vytvorenie tlačového formulára

 

 

Kateřina Uveričová

229 EUR
bez DPH a expedičných nákladov