Facility management nie je len správa budov

Facility management nie je len správa budov

Ako riadiť náklady na prevádzke a údržbu budovy

Termín: 24. 8. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pojem facility management sa už zapisuje do povedomia odbornej verejnosti, ale stále prevažuje predstava, že sa jedná o čistú správu budov. Preto je dôležité vedieť tieto pojmy správne rozlíšiť. Správa budov sa zameriava na starostlivosť o budovu, na to, ako ju udržiavať, čistiť či ako predĺžiť jej životnosť. Oproti tomu, facility management ponúka omnoho širšiu paletu služieb. Viete aké?

Vyhrajte tablet a ďalšie skvelé ceny!
Objednaním tohto školenia sa automaticky zaraďujete do letnej súťaže.

189 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je prejsť všetkými procesmi, ktoré vyžaduje správa budovy v roku 2021. Zameriame sa na to, čo je potrebné sledovať a kontrolovať, aby ste si poradili maximálne samostatne. Získate vedomosti zo základov správy a údržby budovy, zistíte aký je medzi tým rozdiel a spoznáte prevádzkové potreby užívateľov budov.

Účastník seminára bude schopný komplexneho riadenia všetkých podporných služieb, ktoré umožňujú úsporu nákladov na prevádzku.

Ďalej vás oboznámime s konkrétnou aplikáciou facility managementu do vašej organizácie. Pozrieme sa tiež na Európskou normou STN EN 15221 Facility management a STN EN ISO 41000. Predstavíme vám pravidlá užívania budov, údržby budov a tiež pravidlá technickej prehliadky spolu s praktickými príkladmi.

Absolvovaním online seminára získate jednu dôležitú vedomosť, a to, že všetky podporné činnosti navzájom súvisia a cieľom facility managementu = to nie je len starostlivosť o budovu, ale najmä snaha o vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre pracovníkov organizácie.

Kliknite sem pre detailný program online seminára.

 

Komu je seminár určený:

Celodenný seminár Facility management nie je len správa budov je určený najmä pre:

 • vedúcich na vyšších úrovniach riadenia (pre prevádzkových a technických riaditeľov, výrobných riaditeľov, riaditeľov externých služieb, zástupcov správneho a prevádzkového oddelenia, ekonomické a finančné riaditeľov),
 • pracovníkov na strednej úrovni riadenia (facility manažérov, administratívne manažérov, vedúci interných služieb - napr. Catering, doprava, bezpečnosť, upratovanie, recepčný, BOZP, PO, OŽP, odpad atď.)
 • zástupca FM poskytovateľských spoločností,
 • FM konzultantov,
 • zástupca stavebných spoločností,
 • developerov, investorov, projektantov.

 

 Ďalšie informácie:

Ako účastník získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program online seminára (9:00 - 14:30 hod.):

 • Čo diktuje Norma STN EN 15221 a ISO 41000
 • Ako riadiť náklady na prevádzku a údržbu budovy
 • Súvisiace odbory (asset management, property meneagement)
 • Meranie výkonu a kvality služieb
 • Rozdiel medzi správou budov a facility managementom 
 • Riziká súvisiace s FM službami
 • Základy riadenia a implementácia facility managementu 
 • Prínosy a možnosti využitia facility managementu
 • Priestor na dotazy a diskusiu

 

 

Ondrej Štrup

• Od roku 2008 garant rekvalifikačného vzdelávania facility manažérov v SR akreditovaného Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy (do 2021 cca 500 držiteľov osvedčení).
• V roku 1999 organizoval založenie českej pobočky asociácie IFMA CZ, v ktorej bol v rokoch 1999 - 2002 a 2012 - 2015 prezidentom a v rokoch 1999 - 2021 bol stálym členom predstavenstva. V roku 2015 mu bol udelený doživotný titul Čestný predseda IFMA CZ.
• Od 2013 je držiteľom titulu IFMA Fellow, najprestížnejšieho celosvetového ocenenie asociácie IFMA (od roku 1992 ho získalo iba niečo málo cez stovku Facility manažérov na svete).
• V rokoch 2011 - 2013 pod predseda Eurofi - Európskej asociácie Facility managementu.
• V rokoch 2016 - 2018 bol členom užšieho predstavenstva FMCC (celosvetové odborné sekcie FM konzultantov IFMA), v roku 2017-18 vykonával funkciu viceprezidenta, teraz je riaditeľom pre strednú a východnú Európu.
• Inicializoval usporiadanie svetových kongresov IFMA v Prahe - World Workplace Europe 2003 (12. - 14. 5. 2003), a Eurofi / IFMA - EFMC 2013 (22. - 24. 5. 2013), kde sa podieľal aj na niektorých príspevkoch.
• Ako zástupca SR je poverený riadením príprav a prekladu európskej normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), svetovej normy ISO / TC 267 (ISO 41000 - Facility management) a svetovej ISO PC 251 (ISO 55000 - Asset management).
• Externé vyučujúci na ČVUT FSv, pripravoval výučbu facility managementu na VOŠ Chotěboř, občasný hosťujúci lektor na VŠE, MVS Olomouc, VŠB - TU Ostrava.
• Autor knihy "Základy Facility managementu" - 2014, Professional Publishing, spoluautor rady ďalších odborných titulov z oblasti Facility managementu. Autor mnohých článkov v odborných popularizačných

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR
bez DPH