FACILITY MANAGEMENT – Správa a údržba budov v roku 2020

FACILITY MANAGEMENT – Správa a údržba budov v roku 2020

Ako šetriť a optimalizovať prevádzkové náklady

Termín: 6. 10. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Profesia Facility manažéra začína byť konečne chápaná ako profesia, ktorá významne prispieva nielen k úspore prevádzkových nákladov, ale aj ku zefektívneniu činnosti organizácie. V súčasnosti, keď je pozornosť manažmentu zameraná na maximálnu efektívnosť základnej činnosti (predmetu podnikania), je uplatnenie facility managementu v správe budov nanajvýš aktuálne. Aplikácia facility managementu je dôležitým predpokladom efektívneho spravovania podporných činností, teda aj efektívnej správy a údržby budov.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

179 EUR
bez DPH

Prezenčne alebo online? Je to na vás!

Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného seminára z dôvodu nariadenia zamestnávateľa, karantény a pod., o svoj seminár neprídete! Sprostredkujeme Vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku alebo telefóne. Neprídete ani o možnosť klásť lektorovi otázky. Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosť priameho prenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „priamy prenos“.

Cieľ seminára:

 

Cieľom seminára je získanie vedomostí zo základov správy a údržby budovy a spoznanie prevádzkových potrieb užívateľov budovy. Účastník seminára bude schopný systémového integrovaného riadenia všetkých podporných služieb, ktoré umožňujú úsporu nákladov na prevádzku a efektívne zaisťujú hlavnú činnost organizácie.

Formou workshopu sa účastníci oboznámia s konkrétnou aplikáciou facility managementu do organizácie. Oboznámime Vás tiež s Európskou normou STN EN 15221 Facility management.

Predstavíme Vám pravidlá užívania budov, údržby budov a tiež pravidlá technickej prehliadky spolu s praktickými príkladmi.

Absolovaním kurzu získate jednu dôležitú vedomosť, a to, že všetky podporné činnosti navzájom súvisia a cieľom facility managementu nie je len starostlivosť o budovu, ale najmä snaha o vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre pracovníkov organizácie.

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár „FACILITY MANAGEMENTSpráva a údržba budov v roku 2020“ je určený pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér manažér nehnuteľností a verejnosti, ktorá sa aktívne zaujíma  o túto problematiku.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9:00 - 15:30 hod.):

1. Podstata facility managementu

 • Facility management, história, definície, ciele
 • Model facility managementu
 • Činnosti v organizácii – hlavná a podporné činnosti  

2. Aplikácia facility managementu – outsourcing

 • Podstata outsourcingu
 • Projekt zabezpečenia outsourcingu
 • Procesné listy, KPI
 • Workshop – výber poskytovateľa služieb FM + procesné listy

3. Európska norma STN EN 15221 Facility management

 • Členenie normy
 • STN EN 15221-1 Termíny a definície
 • STN EN 15221-6  Meranie plôch a priestorov vo facility managemente

4. Manuál údržby budov

 • Pravidlá užívania budovy
 • Pravidlá technickej prehliadky
 • Pravidlá údržby budov
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Aktuálne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde prednáša predmet Facility management v stavebníctve.
Je zakladateľka a prvá prezidentka Slovenskej asociácie facility managementu – SAFM, vedúca odbornej sekcie Facility management v SSTP, odborná garantka akreditovaného vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management a Správa bytového fondu, členka redakčnej rady EuroFM Insight. Je odborným garantom konferencie FACILITY MANAGEMENT, ktorú SSTP v spolupráci so SvF STU organizuje každoročne.
Aktívne sa podieľa na tvorbe európskej normy STN EN 15221 Facility management v rámci EÚ. Je autorkou množstva knižných publikácií, odborných článkov a príspevkov z oblasti facility managementu.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

179 EUR
bez DPH