Finančná gramotnosť v materskej škole

Finančná gramotnosť v materskej škole

Ako na financie v materskej škole?

Termín: 11. 10. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Chcete ešte viac prehĺbiť schopnosť aplikovať získané poznatky a zručnosti z finančnej oblasti do predprimárneho vzdelávania? Aké osobitosti pri finančnom riadení MŠ musíte ovládať? Kde robí väčšina škôlok najväčšie chyby v každodennej praxi? Chcete vedieť naučiť nielen seba ale aj pedagógov riadiť financie efektívnejšie a rozumieť finančným procesom? Potom je pre Vás náš 3-hodinový online seminár povinnou jazdou!

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % ! 

149 EUR
bez DPH

Cieľ 3-hodinového online seminára:

Cieľom je rozvíjať aktuálne kompetencie vedenia a pedagogických zamestnancov materských škôl v oblasti riadenia vlastných financií ale aj financii školy. Program sa ďalej zaoberá  konkrétnymi metodickými postupmi a ukážkami vzdelávacích aktivít, ktoré sú zamerané na položenie základov rozvíjania finančnej gramotnosti s rešpektovaním individuálnych osobitostí.

 

Kliknite sem na detailný program 3- hodinového online seminára.

 

Komu je 3-hodinový online seminár určený:

Online seminár Finančná gramotnosť v materskej škole je určený najmä riaditeľom, pedagógom a odborným zamestnancom v MŠ.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminár získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.  V cene online seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM 3-hodinového ONLINE SEMINÁRA (8.30 11.30 hod.):

  1. Finančná gramotnosť v ranom veku – ako na to a prečo vlastne?
  2. Ako súvisí finančná gramotnosť so Štátnym vzdelávacím programom a Sprievodcom školským rokom?
  3. Nástroje na rozvíjanie finančnej gramotnosti v MŠ 
  4. Zdroje a teoretické východiská
  5. Praktické skúsenosti
  6. Diskusia, otázky

PaedDr. Eva Bruteničová

Eva Bruteničová bola učiteľkou materskej školy, má vyše tridsaťročnú učiteľskú
prax. Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave. Ako pedagóg som názoru, že didaktika je náuka o procese výučby,
ale najmä je o nápadoch, čo možno s výučbou a vo výučbe urobiť spoločne s jej
subjektmi. Pôsobí v Metodicko-pedagogickom centre Krajského pracoviska
v Bratislave ako učiteľ profesijného rozvoja. Je spoluautorkou učebnice
Psychológia pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie, taktiež učebnica Pedagogika 2 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie, spoluautorkou publikácie Profesijné kompetencie učiteľa materskej školy v oblasti Dieťa, Oblasti edukačných skúseností detí v materských školách, autorkou odborných článkov, učebných zdrojov k vzdelávacím programom.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

149 EUR
bez DPH