Finančný manažment územnej samosprávy

Finančný manažment územnej samosprávy

Konkrétne manažérske postupy - Napätosť rozpočtov - Dodatočné zdroje

Termín: 19. 7. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Neustále bojujete so zriaďovateľom o finančné prostriedky na vašu činnosť? Alebo ste naopak v pozícii zriaďovateľa, ktorý nestíha čeliť požiadavkám organizácií? Šetríte, kde sa dá, ale v rozpočte je stále málo peňazí? Ukážeme vám, ako uchopiť finančný manažment vo vašej obci či meste pevne do rúk!

Skúsená lektorka, členka Výboru pre audit hlavného mesta a kontrolórka z praxe radí: Rezervy v rozpočte nenájdete, musíte si ich vytvoriť!

Využite mimoriadnu uvádzaciu zľavu -10 % do 20. júna!

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

189 EUR 171 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom školenia je nadviazať na základy manažmentu samosprávy v procese verejnej správy a manažérom obcí, miest či organizácií v ich pôsobnosti poskytnúť ucelený pohľad na finančný manažment z troch uhlov pohľadu:

 1. Finančný manažment ako proces predstavuje súbor činností, ktoré je potrebné uskutočniť v procese finančného hospodárenia, zostavovania rozpočtu, formulovania finančných politík, prípravy stratégií až po vypracovanie finančných prognóz. Všetky tieto finančné aktivity sú procesmi, ktorých cieľové riešenia sú dosahované určitou kvalitou ich manažovania.
 2. Finančný manažment samosprávy ako konkrétny súbor činností, ktoré má samospráva k dispozícií pre dosahovanie svojej finančnej stability a likvidity (výsledkom sú jednotlivé politiky, ktoré územná samospráva formuluje pre svoju činnosť).
 3. Finančný manažment samosprávy ako výsledok dvoch všeobecných procesov – vonkajšieho a vnútorného. Vonkajšie prostredie samosprávy prinieslo nové procesy aj do činnosti samosprávy a to hlavne presadzovanie sa manažérskych prístupov do jej činnosti. S rastúcou finančnou autonómiou a objemom finančných prostriedkov sa zväčšuje aj priestor na uplatňovanie manažérskych prístupov. Vnútorné prostredie je determinované neustálym riešením napätosti svojho rozpočtu, a preto je nútená zvyšovať efektívnosť narábania s existujúcich prostriedkami a uplatňovať spôsoby na získanie ďalších finančných zdrojov.)

Skúsená lektorka pôsobiaca v riadiacich i kontrolných orgánoch verejnej správy vám dopomôže k pochopenie zmyslu efektívneho finančného manažmentu a interpretuje celé spektrum informáií o špecifických požiadavkách, ktoré sa na obce v oblasti financií kladú .

V neposlednom rade získate praktické informácie o tom, ako procesy a činnosti finančného manažmentu implementovať, či ako ich ošetriť internými riadiacimi aktmi. 

Kliknite sem na detailný program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár Finančný manažment územnej samosprávy je určený pre:

 • vedúcich prevádzkovo-ekonomických úsekov rozpočtových a príspevkových organizácii,

 • ekonomických zamestnancov miest a obcí,

 • manažérov miest a obcí (nielen finančných),

 • riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácii,

 • kontrolórov verejnej správy.

  

Ďalšie informácie:

Ako účastník online semináru získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program online seminára (9:00 – 14:00 hod.):

 • Finančný manažment ako súčasť manažmentu verejnej správy

  • finančné hospodárenie
  • zostavovanie rozpočtu
  • formulovanie finančnej politiky
  • stratégie a prognózy
 • Finančný manažment samosprávy ako konkrétny súbor činností

  • konkrétne kroky pre dosahovanie finančnej stability
  • manažment likvidity
  • konkrétne činnosti úradu
 • Finančný manažment samosprávy ako výsledok dvoch všeobecných procesov – vonkajšieho a vnútorného

  • vplyv vonkajšieho prostredia
  • manažérske postupy v samospráve
  • napätosť rozpočtov
  • tlak na efektivitu a dodatočné zdroje

 

PhDr. Alžbeta Štubňová

Autorka má dlhoročné manažérske a ekonomické skúsenosti získané viac ako 20 ročnou praxou vo verejnej správe, a to najmä v oblasti manažmentu, finančného manažmentu, finančnej kontroly a interného auditu, ako aj z členstva vo Výbore pre audit. Má viacročné skúsenosti so vzdelávaním dospelých, ako aj s prípravou študentov vysokej školy na záverečné práce.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR 171 EUR
bez DPH