GDPR - najčastejšie chyby a problémy v praxi

GDPR - najčastejšie chyby a problémy v praxi

Aké sú doteraz najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní GDPR v praxi?

Termín: 3. 9. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Uplynulo už vyše dva roky od nadobudnutia účinnosti GDPR a pravidlá ochrany osobných údajov sa v dôsledku aplikačnej praxe ako aj z dôvodu nových stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov SR a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov, neustále menia. Okrem toho Úrad od vtedy vykonal už množstvo kontrol. Chcete vedieť, aké nedostatky Úrad zistil a za čo pokutoval? Aké najčastejšie chyby robia prevádzkovatelia či sprostredkovatelia pri implementácii nových pravidiel ochrany osobných údajov?

 

Aj za tento seminár získate 10 bodov, ktoré sa vám automaticky započítavajú do letnej akcie. Pre viac informácií kliknite sem.
 

199 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poukázať na to, ako sa GDPR začalo uplatňovať, kde sa najčastejšie vyskytujú chyby a ako sa im vyhnúť. Povieme si, aké metodické usmernenia a  odporúčania boli vydané slovenským Úradom, dozornými orgánmi i Európskym výborom na ochranu údajov a za čo už padli prvé pokuty. 

Dozviete sa, ako Úrad môže začať kontrolu, ako takáto kontrola prebieha, na základe čoho môže Úrad uložiť pokuty a v akých výškach.

Nevyhneme sa ani NAJ téme roku 2020, a to GDPR a COVID-19.

Okrem teórie seminár obsahuje praktickú časť zameranú na prípravu dokumentácie, ktorou sa preukazuje súlad so zásadami GDPR. Samozrejme nebude chýbať ani priestor pre Vaše otázky a problémy z praxe. 

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár GDPR - najčastejšie chyby a problémy v praxi: je určený predovšetkým personalistom, HR manažérom, ostatným pracovníkom HR oddelení, ale aj všetkým zamestnávateľom pracujúcim s osobnými údajmi zamestnancov.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.):

 • Máte vypracovanú dokumentáciu podľa GDPR? Povieme Vám, ako si overiť, či je aktuálna a úplná a najmä, či bola implementovaná do vašich procesov, v ktorých spracúvate osobné údaje.
 • Ako vyriešiť vzťah so sprostredkovateľmi?
 • Ako sa vysporiadať s jednotlivými zásadami (zásada zákonnosti, minimalizácie, obmedzenia účelu a pod.)?
 • Ako sa vysporiadať s jednotlivými právami (kedy a ako informovať dotknuté osoby, ako poskytnúť prístup k osobným údajom, kedy je možné žiadať o výmaz a pod.)?
 • Ktoré právne základy používať, aké najčastejšie chyby sa vyskytujú pri určení právneho základu a ako sa vysporiadať s podmienkami pre osobitnú kategóriu osobných údajov a § 78 Zákona o ochrane osobných údajov (kedy použiť súhlas a kedy nie, čo znamená zákonná povinnosť v. možnosť, čo je to výslovný súhlas a pod.).
 • Ako pripraviť test proporcionality a ako sa vysporiadať s posúdením vplyvu na práva a slobody fyzických osôb?
 • Ako prevádzkovať kamerový systém v súlade s GDPR?
 • Aké sú najčastejšie chyby pri aplikácii GDPR, za ktoré už Úrad udelil pokutu?
 • Metodické usmernenia Úradu a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov - ako sa z nich poučiť?
 • Kontrola, Úrad, pokuty – ako môže začať a prebiehať kontrola, aké sú Vaše práva?
 • Sociálne siete a dáta – Facebook, Linkedin.
 • Praktické príklady a vzorové textácie.

 

 

 

JUDr. Lucia Semančínová

Lucia Semančínová vedie v advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS oddelenie IT práva a ochrany osobných údajov. Lucia má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva vo veciach ochrany osobných údajov.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

199 EUR
bez DPH