GDPR pre školy

GDPR pre školy

Riešenia na najzložitejšie otázky ohľadom GDPR v aktuálnom období v školskom prostredí

Termín: 18. 2. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Z pohľadu ochrany osobných údajov patrí školstvo k ťažkej problematike a to z dôvodu spracúvania osobných údajov podľa osobitných predpisov ako je školský zákon a iné zákony súvisiace. Je potrebné si uvedomiť, že nie všetko spracúvanie osobných údajov sa deje na základe zákonov napríklad používanie fotografií. Školy sú navyše v uplynulých dňoch povinné z pohľadu GDPR zabezpečiť svojim zamestnancom a žiakom maximálnu ochranu – či už pri meraní teploty alebo pri spracúvaní ich zdravotných údajov.
 

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

149 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je pripraviť riaditeľov a vedenie škôl na správne postupy v problematike GDPR. Vďaka online semináru sa dozviete, ktoré nové povinnosti budete mať podľa GDPR, aké nové práva dotknutých osôb budete musieť dodržiavať, aké sú požiadavky na povinnú dokumentáciu podľa GDPR a aké bezpečnostné opatrenia by ste mali prijať na ochranu osobných údajov.

 

Okrem toho nesmieme zabudnúť, že aj v prípade škôl pribudlo len za rok 2020 a rok 2021 hneď niekoľko dôležitých noviniek:

 • sú upravené pravidlá pre meranie teploty zamestnancom a iným osobám,
 • od 29. 1. 2020 sú v platnosti nové pravidlá pre používanie kamerových systémov,
 • od 1.9. musia zamestnávatelia získavať osobné údaje v súvislosti s pandemickou situáciou o zamestnancoch a iných osobách vstupujúcich do ich priestoru a iné povinnosti, ktoré sa stále aktualizujú a menia.

Na seminári si prejdeme okrem vyššie uvedených bodov, tiež všetky fázy a procesy spracúvania osobných údajov zamestnancov, žiakov, študentov – od prijatia osobných údajov až po likvidáciu všetkých osobných údajov. Pomocou praktických príkladov si vysvetlíme napr. aj to, ako má vyzerať súhlas, ako ho získať. Takisto si povieme, čo by mal mať každý prevádzkovateľ uvedené na svojom webovom sídle.

Vďaka praktickému semináru Vás GDPR nezaskočí a Vy môžete svoje otázky konzultovať priamo s expertom z praxe.

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Seminár GDPR pre školyje určený všetkým školám a všetkým osobám z nich, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi. Taktiež je určený budúcim zodpovedným osobám škôl.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného online seminára (8,30-14,00 hod.):

 

 1. Identifikácia účelov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, agenda žiakov, agenda knižnice, agenda infozákona, agenda táborov, výletov, agenda propagácie s použitím fotografie, kniha návštev, monitorovanie, účtovná agenda, obchodná komunikácia a i.
 2. Spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchádzačov o štúdium, uchovávanie neúspešných uchádzačov o zamestnanie/ o štúdium.
 3. Kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom?
 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca).
 5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípade žiakov/študentov
 6. Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy.
 7. Fotografia - je potrebný súhlas?
 8. Zverejňovanie osobných údajov žiakov. Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi/žiakovi/študentovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný?
 9. Prenos osobných údajov do 3. krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Kedy je potrebný súhlas zamestnanca na prenos do tretej krajiny?
 10. Kamerové systémy (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa GDPR; povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru; primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca).
 11. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom externých spoločností – sprostredkovateľov. Ako správne postupovať podľa nariadenia a nového zákona o OOU?
 12. Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností.
 13. Diskusia a priestor na otázky

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

149 EUR
bez DPH