GDPR v personálnej, mzdovej a účtovnej agende aj z pohľadu COVID 19 v roku 2021

GDPR v personálnej, mzdovej a účtovnej agende aj z pohľadu COVID 19 v roku 2021

Termín: 1. 2. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Na základe doposiaľ vykonaných úradných kontrol, patria personálne a mzdové oddelenia medzi najkritickejšie oblasti, kde sa spracúvajú osobné údaje. Tieto oddelenia sú navyše v uplynulých dňoch povinné z pohľadu GDPR zabezpečiť svojim zamestnancom maximálnu ochranu – či už pri meraní teploty alebo pri spracúvaní ich zdravotných údajov. Okrem toho nesmieme zabudnúť, že do personálnej a mzdovej agendy pribudlo len za rok 2020 hneď niekoľko dôležitých noviniek.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

179 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

 

Do personálnej a mzdovej agendy pribudlo len za rok 2020 hneď niekoľko dôležitých noviniek:

 • sú upravené pravidlá pre meranie teploty zamestnancom a iným osobám,
 • od 29. 1. 2020 sú v platnosti nové pravidlá pre používanie kamerových systémov (má dosah sa aj na monitorovanie zamestnancov),
 • od 1.9. musia zamestnávatelia získavať osobné údaje v súvislosti s pandemickou situáciou o zamestnancoch a iných osobách vstupujúcich do ich priestoru.

Na seminári si prejdeme okrem vyššie uvedených bodov, tiež všetky fázy a procesy spracúvania osobných údajov zamestnancov – od prijatia životopisov až po likvidáciu všetkých osobných údajov zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer. Pomocou praktických príkladov si vysvetlíme napr. aj to, ako má vyzerať súhlas, ako ho získať, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca alebo ako má vyzerať pracovná zmluva a dohoda o pracovnej činnosti. Takisto si povieme, čo by mala obsahovať faktúra alebo objednávka a čo by mal mať každý prevádzkovateľ uvedené na svojom webovom sídle.

Podrobne sa budeme zaoberať aj fotografovaním a monitorovaním zamestnancov na pracovisku, ako aj ďalšími povinnosťami, ktoré pre vás vyplývajú z nariadenia GDPR. S ohľadom na aktuálnu situáciu si pripomenieme tiež, čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby váš zamestnanec mohol vykonávať prácu z domu, aký je plán kontrol na rok 2021 alebo za čo boli doposiaľ firmy najčastejšie sankcionované.

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Celodenný online seminár,,GDPR v personálnej, mzdovej a účtovnej agende aj z pohľadu COVID 19 v roku 2021''  je určený najmä HR manažérom, personalistom, členom štatutárnych orgánov, konateľom, riaditeľom ale aj právnikom.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene online seminára sú podkladové materiály a nahrávka, ktorá je dostupná pre Vás 3 mesiace. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program ONLINE seminára (08.30 – 14.00 hod.):

 1. Identifikácia účelov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov, účtovná agenda, obchodná komunikácia a i.
 2. Spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie. Kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom.
 3. Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca).
 4. Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy.
 5. Fotografia zamestnanca. Je potrebný súhlas?
 6. Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch. Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný?
 7. Spracúvate osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov? Postupujete správne?
 8. Profilovanie zamestnancov; spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov. Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?
 9. Prenos osobných údajov o zamestnancoch do 3. krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Kedy je potrebný súhlas zamestnanca na prenos do tretej krajiny?
 10. Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce. Postupujete v súlade s § 13 ods. 4 Zákonníka práce?
 11. Monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier.
 12. Kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov; povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru; primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca).
 13. Spracúvanie personálnej a mzdovej agendy prostredníctvom externých spoločností – sprostredkovateľov. Ako správne postupovať podľa nariadenia a nového zákona o OOU.
 14. Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností.
 15. Priestor na otázky, diskusia

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

179 EUR
bez DPH