Homeoffice v otázkach a odpovediach

Homeoffice v otázkach a odpovediach

Práca z domu - trvalý a dočasný homeoffice - možnosti a povinnosti pre zamestnávateľov v aktuálnej situácii

Termín: 12. 5. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Kontroverzný homeoffice! Mnohí zamestnanci ho požadujú a viacerí zamestnávatelia odmietajú. Čo však na prácu z domu hovorí zákon? Popri výhodách pre zamestnanca tento typ práce môže predstavovať aj určité obmedzenia tak na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa. V zákonoch je totiž populárny homeoffice upravený veľmi nejasne. Neriskujte zbytočne a predíďte sankciám s našou pomocou!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ 3-hodinového online seminára:

Cieľom online seminára je oboznámiť vás s hlavnými oblasťami výkonu domáckej práce upozorniť vás na legislatívne povinnosti zamestnávateľa súvisiace s výkonom domáckej práce  v aktuálnej situácii.

Zaoberať sa budeme taktiež riešením problematiky domáckej práce a telepráce v praxi s ohľadom na nedostatočnú legislatívu a nejednotnosť právnych výkladov. Pozrieme sa aj na schválené zmeny, ktoré vstúpili do účinnosti v najbližšom období a povieme vám čo to pre Vás ako zamestnávateľa znamená.

Pozornosť budeme venovať aj oblasti ochrany zdravia pri práci počas výkonu práce z domu. Dozviete sa, kto a kedy zodpovedá za domáce úrazy, ak sa stanú počas výkonu domáckej práce a telepráce, aké dôsledky vám hrozia, aké bude dokazovanie a ako sa môžete v takýchto situáciách chrániť.

V neposlednom rade sa budeme venovať aj homeofficeu ako benefitu a určeniu podmienok jeho čerpania v interných predpisoch zamestnávateľa. Zároveň si uvedieme aj prípady z praxe, ktoré uvedie lektorka z vlastnej praxi v pracovnom práve.

Kliknite sem na detailný Program 3-hodinového online seminára.

 

Komu je 3-hodinový seminár určený:

Online seminár Homeoffice v otázkach a odpovediach  je určený najmä zamestnávateľom, vrcholovým manažérom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov tak zo súkromného, ako aj z verejného sektora.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

 

PROGRAM 3-HODINOVÉHO ONLINE SEMINÁRA (8.30 11.30 hod.):

  1. Základné pojmové znaky  domáckej práce, telepráca
    Domácky zamestnanec, pracovná zmluva
  2. Pracovná cesta § 57 ZP a domácka práca
  3. Mzdové podmienky a ďalšie podmienky
  4. Práca z domácnosti počas účinnosti krízových opatrení
  5. Domácka práca a telepráca - negatívne vymedzenie
  6. Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri práci z domácnosti
  7. Priestor na otázky a diskusia 

 

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).