Inovácie a digitalizácia v stavebníctve

Inovácie a digitalizácia v stavebníctve

Fórum inovatívnych stavebných materiálov, technológií a digitalizácie postupov výstavby pre rok 2021

Termín: 15. 4. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Spomedzi všetkých priemyselných odvetví práve stavebníctvo najpomalšie a najmenej efektívne aplikuje nové poznatky, materiály či technológie. Neinovatívne postupy predlžujú a predražujú proces výstavby, neriešia dlhodobý problém nedostatku pracovných síl a znižujú konkurencieschopnosť dodávateľov. Rýchlejšia implementácia inovácií je nevyhnutným krokom pre oblasť rozvoja, ekonomiky i ekologického dopadu stavebného priemyslu na Slovensku.

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 %! 

155 EUR
bez DPH

Fórum inovatívnych stavebných materiálov, technológií digitalizácie postupov výstavby pre rok 2021

Cieľom konferencie Inovácie a digitalizácia v stavebníctve je inšpirovať odbornú verejnosť, podporiť implementáciu inovácií a digitalizácie na Slovensku, sprostredkovať výmenu informácií a podnietiť verejnú diskusiu v problematických otázkach.

 

PRAKTICKÉ RADY A INŠPIRÁCIE ZO SVETA I ZO SLOVENSKA   

    Budúcnosť stavebných materiálov a implikácia inovatívnych materiálov 

    Nové trendy v technológiách používaných pri výstavbe budov a inovatívne systémy   

       ako neodmysliteľná súčasť moderných stavieb

    Digitalizácia stavebných procesov ako nástroj zníženia investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe 

    Inovácie v kontexte urbanizmu a ich vplyv na súčasnú výstavbu

    Aplikácia inovácií v súčastnosti a vízie do budúcnosti 

    Podnetné diskusie 

 

 KOMU JE KONFERENCIA URČENÁ?

 Konferencia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti architektúry a stavebníctva. 

 Od architektov, projektantov, manažérov stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu

 až po developerov a investorov. V neposlednom rade je konferencia určená výrobcom nových stavebných

 materiálov a technológií.

 

  V CENE KONFERENCIE: 

  - vstup na online vysielanie konferencie s možnosťou kladenia otázok,

  - sledovanie odovzdávania ceny Innovation Award,

  - záznam z konferencie a odovzdávania ceny Innovation Award,

  - vstup na online odbornú diskusiu na tému: Inovácie a digitalizácia v stavebníctve na Slovensku. 

 

Program odbornej online konferencie 

INFORMÁCIE O PROGRAME, PREDNÁŠAJÚCICH A REGISTRÁCIÍ BUDEME DOPĹŇAŤ PRIEBEŽNE.  

 

Odborným garantom konferencie je pán doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD

Program 15. apríl 2021 

  Na úvod: Implementácia digitalizácie v stavebnej legislatíve na Slovensku

  Blok 1: Aplikácia inovácií 

Vybrané témy:
   modulárna výstavba
   inovatívne developerské riešenia
   transformácia kancelárskych priestorov
   inovatívne materiály a technológie
 
  Blok 2: Budúcnosť a vízie 
 
Vybrané témy:
   vplyv pandémie na architektonické riešenia
   asistenčné inteligentné technológie
   imaginárny svet a architektúra 

  Odovzdávanie ceny Časopisu Eurostav: Innovation Award 2021 

 

Program 16. apríl 2021 
  9.30 - 11.00 Panelová diskusia: Inovácie a digitalizácia v stavebníctve na Slovensku 

 

 

 

Autorský kolektív

doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

Architekt, vysokoškolský pedagóg, odborný garand a moderátor konferencie.

Príspevok: Asistenčné inteligentné technológie pre seniorov
Inteligentné technológie sa latentnou formou presadzujú v našich životoch, tvoria súčasť technologického konceptu inteligentných budov, na druhej strane sa prostredníctvom konceptu Internet of Things stávajú súčasťou domácich spotrebičov a bežných domácností. Ak sa majú inteligentné technológie globálne diseminovať do našich životov, musia byť všeobecne prístupné pre potreby starších ľudí a vziať do úvahy užívateľov menej oboznámených s technológiou. Veľa prínosov inteligentných domácností sa týka poskytovania lepšej zdravotnej starostlivosti a pohodlia pre starších ľudí. Komunikačné a monitorovacie prostriedky umožňujú interaktívne spojenie seniora so zdravotníckym centrom, nemocnicou, všeobecným lekárom, s blízkymi a s centrami pre starších ľudí.  Technológie inteligentných budov sú pre seniorov užitočné v situáciách, kedy staršia osoba potrebuje okamžitú pomoc, pri monitorovaní fyziologických údajov, kontrole stavu domácnosti.

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

Výskumníčka so zameraním na ekonomické a inštitucionálne nástroje na realitnom trhu s dôrazom na bytovú politiku.

Príspevok: Ekonomické benefity modulárnych nadstavieb SOLTAG
Väčšina existujúcich panelových bytových domov na Slovensku má dostatočnú statickú rezervu umožňujúcu stavbu strešných nadstavieb. Napriek značným výhodám modulárnych strešných nadstavieb je vyššie uvedená metóda zvyšovania dostupného a udržateľného bytového fondu - najmä vo veľkých mestách na Slovensku málo využívaná. Príspevok prezentuje riešenie pre nízkoenergetické nadstavby  - Koncept SOLTAG - na základe poznatkov získaných štúdiom problémov týkajúcich sa rozšírení SOLTAG v rámci projektu SURE-Fit (Sustainable Roof Extension Retrofit) a praktických skúseností z Dánska.

Milan Murcko, MSc. MBA

Milan Murcko, MSc. MBA

Generálny riadiť a podpredseda predstavenstva YIT Slovakia a.s.

Príspevok: Lean Construction
Možnosti využitia a potenciál implementácie Toyota Production systému v stavebníctve. História a súčasnosť manažmentu produktivity v stavebníctve s porovnaním historického vývoja. Nástroje Lean Construction ako napríklad Last Planer, Takt time, 5S a Value streem Mapping a ich využitie na zefektívnenie stavebných postupov, zníženie nákladov, skrátenie doby výstavby a zvýšenie kvality stavieb. Diskusia o potenciáli transformácie konfrontačnej kultúry „kto z koho“ pri výstavbe, na kolaboratívnu kultúru „hľadania pridanej hodnoty“ aj prostredníctvom nových kontraktačných techník ako je napríklad metóda Integrated project delivery.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome).

155 EUR
bez DPH