Kalkulácie a ceny pre maximálny zisk (2)

Kalkulácie a ceny pre maximálny zisk (2)

Ako vyčísliť skutočné náklady na výrobok a správne stanoviť jeho cenu?

Termín: 17. 2. 2012
Prednáša:

Kalkulácie a tvorba cien sú v dnešnej dobe prirodzenou súčasťou každého podnikateľského subjektu a tým pádom sa znalosti z týchto oblastí stávajú nevyhnutným základom k maximalizácii hospodárskeho výsledku spoločnosti. Umožňujú vyčíslenie reálnych nákladov na jednotlivé výrobky a poskytované služby podniku a následné stanovenie optimálnej ceny pre konkurenčný trh, ktorá zabezpečí návratnosť vynaložených prostriedkov v očakávanej miere.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Oblasť kalkulácií a tvorby cien má v každej modernej firme nezastupiteľnú úlohu a plní veľmi významnú zložku k jej úspešnému fungovaniu v dnešnom náročnom ekonomickom prostredí. K jej správnej aplikácii v podnikovom prostredí sú potrebné znalosti predovšetkým z finančného a manažérskeho účtovníctva, finančnej analýzy, reportingu a finančného manažmentu.

 

Aby systém kalkulácií a určovania cien prinášal želané výsledky v každej organizácii, je potrebné poznať jeho nástroje a vedieť ich správne použiť. Počas seminára predstavíme individuálne postupy pre určenie skutočných nákladov na jednotky výrobkov a služieb a ich správnej aplikácie pre rozličné situácie v praxi. Zameriame sa tiež na oblasť tvorby cien v rôznych prípadoch závislých na konkurenčnom prostredí, v ktorom podnik pôsobí. Program je doplnený aj o niekoľko ďalších zaujímavých bodov priamo súvisiacich s hlavnou témou dňa.

Tento seminár poskytne okrem detailného prehľadu hlavnej problematiky predovšetkým množstvo praktických príkladov na zlepšenie hospodárenia firiem a tým aj ich celkového postavenia na trhu.

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár Kalkulácie a ceny pre maximálny zisk je určený všetkým tým, ktorí sú zodpovední za výpočet nákladov na jednotlivé výrobky v podniku a tvorbu ich cien, hlavne finančným riaditeľom, hlavným účtovníkom, finančným analytikom, podnikateľom a majiteľom firiem.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu

Program celodenného seminára (9:00-15:30)

 

1.    Vymedzenie pojmu nákladov a ich členenie

          a.    Druhové

          b.    Účelové

          c.    Kalkulačné

          d.    Ostatné

 

2.    Základné typy kalkulácií

          a.    Kalkulácia nákladov na zákazku

          b.    Procesný prístup ku kalkulácii nákladov

 

3.    Kalkulácie plných a variabilných nákladov (Variable Costing)

          a.    Absorpčné kalkulácie

          b.    Variabilné kalkulácie

 

4.    Štandardné náklady

          a.    Aplikácie metódy štandardných nákladov

          b.    Analýza odchýliek

 

5.    Tvorba cien

          a.    Vplyv konkurenčnej situácie na ceny

          b.    Určenie cien na základe dopytu

          c.    Nákladovo orientované metódy tvorby cien

 

6.    Kalkulácia cieľových nákladov (Target Costing)

 

7.    Analýza profitability zákazníkov a Activity-Based Pricing

Peter Folk, MBA

Peter Folk je odborník v oblasti podnikových financií a manažérskeho účtovníctva s vyše 25 ročnou praxou vo významných svetových spoločnostiach pôsobiacich v rozličných odvetviach. Pôsobil v manažérskych pozíciách na lokálnej aj celoeurópskej úrovni v oblastiach profesionálnych služieb, informačných technológií a v posledných rokoch hlavne v hoteliérstve a cestovnom ruchu. Pravidelne prednáša aj v programe MBA na Vysokej škole manažmentu na Slovensku a jej partnerských školách v zahraničí, predmety so zameraním na účtovníctvo, financie a strategický manažment.