Kalkulácie a likvidita v hoteliérstve a gastronómii

Kalkulácie a likvidita v hoteliérstve a gastronómii

Ako riadiť skutočné náklady na prevádzku a služby vášho hotela alebo reštaurácie?

Termín: 27. 7. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Opatrenia sa uvoľňujú a kapacity sa opäť plnia. Ale za akú cenu? Napriek naplneným kapacitám predaja môžu rastúce priame náklady a nízka marža viesť iba k minimálnemu zisku, či k prehĺbeniu strát. Riaďte svoje náklady tým správnym smerom, nastavte si ceny zodpovedajúce vašim možnostiam a využívajte finančné prostriedky tak, aby ste sa vyhli dlhom! Aby bola postcovidová sezóna skutočným oživením!

POZOR - môžete si vybrať, či sa seminára zúčastníte online alebo prezenčne v Bratislave!

Využite jedinečnú možnosť opäť nadviazať stratené kontakty!

Využite mimoriadnu uvádzaciu zľavu 10 % do 20. júna!

 

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

199 EUR 180 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je naučiť sa, ktoré parametre a údaje je potrebné vziať do úvahy, aby ste stanovili optimálnu cenu vašich produktov a služieb.

Dozviete sa, ako postupovať pri nastavovaní kalkulácie a cenotvorby v praxi a aké metódy kalkulácie zvoliť v závislosti od pomerov vo Vašej prevádzke. Všetko za účelom zisku, primeraných cien a adekvátneho pokrytia nákladov.

Na príkladoch si prejdeme hlavné kalkulačné metódy, zistíte, kedy je neúplná kalkulácia nenahraditeľná a poukážeme na najčastejšie chyby v kalkuláciách a v cenotvorbe. 

Budeme sa tiež venovať riadeniu likvidity, s dôrazom na odznievajúci krízu cestovného ruchu. Cieľom je, aby účastník vedel nielen akým spôsobom manažovať voľné finančné prostriedky, ale aj prečo je to dôležité a aké môžu byť konsekvencie nedostatku likvidity na celkový zisk.

Kliknite sem pre detailný program seminára.

Komu je online seminár určený:

Seminár Kalkulácie a likvidita v hoteliérstve a gastronómii je určený všetkým tým, ktorí sú zodpovední za výpočet nákladov na jednotlivé výrobky a služby v hoteli alebo gastronomickej prevádzke a tvorbu ich cien, všetkým finančným manažérom ktorí majú na starosti riadenie investícií a peňažných tokov, účtovníkom, kalkulantom, ale aj podnikateľom a majiteľom hotelov či prevádzok v cestovnom ruchu, ktorí chcú budovať úspešný a profitujúci biznis.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9,00 - 15,30 hod.):

1.    Vymedzenie pojmu nákladov a ich členenie

2.    Základné typy kalkulácií

          a.   Kalkulácia delením

          b.    Prirážková kalkulácia

 3.    Alokácia režijných nákladov

          a.    Rozvrhové základne a ich druhy

4.    Kalkulácie v hoteliérstve a gastronómii

          a.    Náklady na izbu

          b.    Náklady na jedlo a nápoje (banket vs. à la carte)

          c.    Ostatné náklady

 5.    Štandardné náklady

          a.    Aplikácie metódy štandardných nákladov

          b.    Analýza odchýlok

 6.    Tvorba cien

  1. Vplyv konkurenčnej situácie na ceny - benchmarking

  2. Určenie cien na základe dopytu - yielding

  3. Nákladovo orientované metódy tvorby cien

  4. Upselling

7.    Cost-Volume-Profit (CVP) analýza

          a.    Vplyv objemu výroby na náklady

          b.    Krycí príspevok a bod zvratu (BEP)

8.    Kalkulácia cieľových nákladov (Target Costing)

9.    Analýza profitability zákazníkov a Activity-Based Pricing

  1. Riadenie pohľadávok

  2. Minimalizácia rizika nedobytných pohľadávok

  3. Riadenie záväzkov a ich úhrad

10. Krízový cash manažment v hotelierstve a gastronómii

 

Peter Folk, MBA

Peter Folk je odborník v oblasti podnikových financií a manažérskeho účtovníctva s vyše 25 ročnou praxou vo významných svetových spoločnostiach pôsobiacich v rozličných odvetviach. Pôsobil v manažérskych pozíciách na lokálnej aj celoeurópskej úrovni v oblastiach profesionálnych služieb, informačných technológií a v posledných rokoch hlavne v hoteliérstve a cestovnom ruchu. Pravidelne prednáša aj v programe MBA na Vysokej škole manažmentu na Slovensku a jej partnerských školách v zahraničí, predmety so zameraním na účtovníctvo, financie a strategický manažment.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

199 EUR 180 EUR
bez DPH