Kamerové systémy pre správcu budovy

Kamerové systémy pre správcu budovy

Je váš kamerový systém pripravený na GDPR?

Termín: 10. 9. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Veľmi často sa zabúda, že aj obrazový či zvukovo – obrazový záznam je osobným údajom. Právna úprava podľa GDPR ovplyvňuje teda aj kamerové systémy, ktoré sú prevádzkované v bytových aj nebytových domoch či vo firmách. Záznamy získané z kamerových systémov môžu identifikovať fyzickú osobu ako aj jej činnosť a prejavy jej osobnej povahy, čím dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Prevádzkovateľom kamerových systémov preto po novom pribudne zopár povinností. Čo môžeme očakávať v tejto oblasti?

 Aj za tento seminár získate 10 bodov, ktoré sa vám automaticky započítavajú do letnej akcie. Pre viac informácií kliknite sem.

 

199 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poukázať na to, aký vplyv má nová právna úprava ochrany osobných údajov podľa GDPR na prevádzkovanie kamerových systémov a video zariadení a aké povinnosti majú prevádzkovatelia týchto systémov.

Vysvetlíme Vám ako sa vysporiadať s posúdením vplyvu na práva a slobody fyzických osôb a ktoré bezpečnostné opatrenia sa budú považovať za primerané.

Upozorníme Vás ako používať právne základy, aké najčastejšie chyby sa vyskytujú pri určení právneho základu. Zistíte, aké odporúčania boli vydané dozornými orgánmi i Európskym výborom pre ochranu údajov a za čo už padli prvé pokuty. Mimochodom, slovenský Úrad na ochranu osobných údajov už udelil prvú pokutu za porušenie pravidiel pri kamerových systémoch, a to vo výške 10 000 EUR.

Predstavíme Vám konečnú verziu usmernenia z 28. januára 2020, ktorú po verejnej konzultácii prijal Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB). Usmernenie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov zásadným spôsobom upravuje podmienky používania kamerových systémov.

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Kamerové systémy pre správcu budovy“ je určený predovšetkým správcom budov, správcom bytových a nebytových domov, zástupcom vlastníkov ako aj reprezentantom spoločenstiev vlastníkov, ale aj firmám, ktoré sa zaoberajú inštaláciou kamerových systémov či organizáciám, ktoré na zabezpečenie svojich priestorov používajú kamerové systémy.   

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.):

 • Základné pojmy a zásady, ktoré je potrebné dodržať pri kamerových systémoch

 • Ako sa vysporiadať s jednotlivými právami

  • Kedy a ako informovať dotknuté osoby o monitorovaní kamerovým systémom (stačí nálepka? Ako a kde umiestniť informáciu?)

  • Ako poskytnúť prístup k osobným údajom (je možné fyzickej osobe poskytnúť záznam z kamerového systému?)

  • Čo znamená právo na prenosnosť údajov

  • Kedy je možné žiadať o výmaz (môže fyzická osoba požadovať vymazanie záznamu, na ktorom sa nachádza?)

 • Ktoré právne základy používať, aké najčastejšie chyby sa vyskytujú pri určení právneho základu

 • Ako pripraviť test proporcionality, ak je právnym základom oprávnený záujem

 • Ako sa vysporiadať s posúdením vplyvu na práva a slobody fyzických osôb v prípade monitorovania verejného priestoru vo veľkom rozsahu (a čo vôbec znamená „vo veľkom rozsahu“?)

 • Aké bezpečnostné opatrenia sa budú považovať za primerané

 • Sprostredkovatelia pri kamerových systémoch – zmluvy o ochrane osobných údajov

 • Oprávnené osoby a ich poverenie/poučenie

 • Nakladanie s kamerovým záznamom, lehoty uloženia a likvidácia kamerových záznamov

 • Metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov - ako sa z nich poučiť?

 • Kontrola, Úrad, pokuty – ako môže začať a prebiehať kontrola?

 • Praktické príklady a vzorové textácie

 

 

 

JUDr. Lucia Semančínová

Lucia Semančínová vedie v advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS oddelenie IT práva a ochrany osobných údajov. Lucia má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva vo veciach ochrany osobných údajov.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

199 EUR
bez DPH