Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2020

Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2020

Ako uzatvoriť kolektívnu zmluvu v roku 2020? Aký obsah kolektívnej zmluvy je prípustný? Aké su najnovšie zmeny v obsahu kolektívnej zmluvy? Výklad zákona o kolektívnom vyjednávaní

Termín: 22. 6. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Na interakatívnom online seminári Vás skúsená lektorka prevedie dôležitými informáciami o jednotlivých zmenách v kolektívnych zmluvách. Ozrejmíme si novú definíciu pojmu reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa a vysvetlíme si ako vzniká tvorba zoznamu zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS).Nevynecháme ani špecifické prípady a ich riešenia priamo z lektorkinej dlhoročnej praxe!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

 

Cieľom seminára je vysvetliť účastníkom ako sa vytvárajú a následne uzatvárajú kolektívne zmluvy v roku 2020. Dozviete sa ako ovplyvnili čerstvé zmeny v Zákonníku práce obsah kolektívnej zmluvy. Od skúsenej lektorky sa dozviete ako funguje proces kolektívneho vyjednávania a aké zákony sa naň vzťahujú. Spolu si povieme, čo treba dodržiavať, keď dôjde k zmene kolektívnej zmluvy a aká je normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv. 

Online seminár sa venuje prípadom z praxe lektorky o kolektívnych sporoch a sporoch o uzatvorení kolektívnych zmlúv a poskytne Vám tipy na čo si dávať pozor. Nevynecháme ani prípady, kedy vzniká právo na štrajk a výluku! 

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár ,,Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2020‘ je určený najmä zamestnávateľom, personalistom, zamestnancom, ktorí sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania; zástupcom zamestnancov.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, prístupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.):

 1. Novely Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov 2020
 2. Výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení
 3. Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv,
 4. Postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv, prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 5. Zmena kolektívnej zmluvy
 6. Kolektívne spory, spory o uzatvorenie kolektívnych zmlúv
 7. Konanie pred sprostredkovateľom a rozhodcom
 8. Právo na štrajk a výluku,
 9. Obsah kolektívnych zmlúv
 10. Normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv
 11. Diskusia, otázky

 

 

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).