Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2020

Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2020

Ako uzatvoriť kolektívnu zmluvu v roku 2020? Aký obsah kolektívnej zmluvy je prípustný? Aké su najnovšie zmeny v obsahu kolektívnej zmluvy? Výklad zákona o kolektívnom vyjednávaní

Termín: 18. 8. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Na interakatívnom online seminári Vás skúsená lektorka prevedie dôležitými informáciami o jednotlivých zmenách v kolektívnych zmluvách. Ozrejmíme si novú definíciu pojmu reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa a vysvetlíme si ako vzniká tvorba zoznamu zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS).Nevynecháme ani špecifické prípady a ich riešenia priamo z lektorkinej dlhoročnej praxe!

Aj za tento seminár získate 10 bodov, ktoré sa vám automaticky započítavajú do letnej akcie. Pre viac informácií kliknite sem.

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase.

149 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

 

Cieľom seminára je vysvetliť účastníkom ako sa vytvárajú a následne uzatvárajú kolektívne zmluvy v roku 2020. Dozviete sa ako ovplyvnili čerstvé zmeny v Zákonníku práce obsah kolektívnej zmluvy. Od skúsenej lektorky sa dozviete ako funguje proces kolektívneho vyjednávania a aké zákony sa naň vzťahujú. Spolu si povieme, čo treba dodržiavať, keď dôjde k zmene kolektívnej zmluvy a aká je normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv. 

Online seminár sa venuje prípadom z praxe lektorky o kolektívnych sporoch a sporoch o uzatvorení kolektívnych zmlúv a poskytne Vám tipy na čo si dávať pozor. Nevynecháme ani prípady, kedy vzniká právo na štrajk a výluku! 

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár ,,Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2020‘ je určený najmä zamestnávateľom, personalistom, zamestnancom, ktorí sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania; zástupcom zamestnancov.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, prístupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.):

 1. Novely Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov 2020
 2. Výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení
 3. Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv,
 4. Postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv, prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 5. Zmena kolektívnej zmluvy
 6. Kolektívne spory, spory o uzatvorenie kolektívnych zmlúv
 7. Konanie pred sprostredkovateľom a rozhodcom
 8. Právo na štrajk a výluku,
 9. Obsah kolektívnych zmlúv
 10. Normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv
 11. Diskusia, otázky

 

 

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

149 EUR
bez DPH