Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

Práva a povinnosti zamestnávateľa pri výkone inšpekcie práce na jeho prevádzke – Proces kontroly od začatia až po rozhodnutie

Termín: 24. 11. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Každoročne inšpektorát práce vykoná tisícky kontrol. Je preto v záujme zamestnávateľa, aby on, či jeho vedúci zamestnanci vedeli ako prebieha inšpekcia práce, ako sa na ňu pripraviť a najmä ako dodržiavať všetky povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní zamestnancov, obzvlášť, ak zamestnávajú aj cudzincov, čo je v dnešnej dobe v stavebníctve veľmi častý jav. Zrozumiteľným spôsobom vám vysvetlíme celý proces kontroly z inšpektorátu práce od jej začiatku až po konečné rozhodnutie v konaní.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase. 

179 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Kontrola z inšpektorátu práce môže u podnikateľa spôsobiť ekonomické, finančné, časové, ale aj technické problémy, o nečakaných pracovných úrazoch nehovoriac.

Cieľom seminára je oboznámiť Vás s tým, ako prebieha kontrola z inšpekcie práce na stavbách a poskytnúť Vám všetky potrebné informácie o činnosti orgánov inšpekcie práce pri kontrole na stavbách.

Poradíme Vám ako úspešne prejsť procesom kontroly inšpekcie práce a následným konaním a na aké riziká sa pripraviť. Upozorníme vás tiež na najčastejšie nedostatky, ktoré sa pri kontrole z inšpekcie práce na stavbách objavujú a ako im predchádzať.  

Poskytneme užitočné a praktické informácie pre všetky osoby pôsobiace u zamestnávateľa, ktoré môžu prísť do kontaktu s výkonom inšpekcie práce.

Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár "Kontrola z inšpekcie práce na stavbách" všetkým podnikateľom, ktorí zamestnávajú zamestnancov, živnostníkom (aj takým, ktorí nezamestnávajú žiadneho zamestnanca), zamestnancom ako aj každému, kto môže prísť do styku s inšpektormi práce pri kontrole pracovnoprávnych predpisov na stavbách. Informácie prezentované na seminári zároveň ocenia aj majitelia, konatelia, vedúci personálnych oddelení, ktorí sú za pracovnoprávnu oblasť podľa Zákonníka práce v nadväznosti na ostatnú platnú legislatívu zodpovední.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9:00 – 14:30 hod.):

 • Inšpekcia práce na Slovensku
 • Právomoci a povinnosti inšpektorov práce
 • Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s kontrolou z inšpektorátu práce
 • Priebeh kontroly z inšpektorátu práce u zamestnávateľa
 • Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole z inšpektorátu práce
 • Opatrenia na odstránenie nedostatkov
 • Záznam a protokol o výsledku inšpekcie
 • Kontrola pri pracovnom úraze
 • Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
 • Sankcie
 • Diskusia – Vaše otázky, riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Profesijná prax:
Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

179 EUR
bez DPH