Koronavírus vs. GDPR v personalistike

Koronavírus vs. GDPR v personalistike

Ako manipulovať s osobnými údajmi v mimoriadnej situácii a neporušovať zákon?

Termín: 15. 4. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Aktuálna situácia šírenia nového koronavírusu prináša aj spracúvanie osobných údajov, na ktoré zamestnávatelia neboli pripravení. Najmä údaje, či je zamestnanec nakazený vírusom, či sú u neho predpoklady na karanténu, meranie teploty a podobne. Ani mimoriadna situácia a núdzový stav neumožňujú zamestnávateľom postupovať mimo platných právnych predpisov. Prijal zamestnávateľ vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov aj pri práci z domu? Seminár prináša všetky aktuálne potrebné informácie!

Zoberte so sebou aj kolegu a získajte obaja ZĽAVU 15 %!

Presná cena po zľave bude uvedená na faktúre.

199 EUR
bez DPH

 CIEĽ ONLINE SEMINÁRA:

Na seminári Vám poradíme, ako sa vysporiadať s požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti s novým koronavírusom. Údaje o tom, či je zamestnanec nakazený, či sú u neho predpoklady na karanténu, meranie teploty a podobne, predstavujú osobitnú kategóriu osobných údajov. Zistíte, ako je potrebné postupovať pri ich spracovaní a čo všetko treba dodržať. Mimoriadna situácia, ani núdzový stav nepovoľujú zamestnávateľom konať mimo rámec platných právnych predpisov. Personalistika je jedným z najkritickejších sektorov na dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov

S prijatými opatreniami Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva súvisí aj hromadné zavádzanie práce z domu, tzv. home office. Je však zamestnávateľ na takúto prácu pripravený? Prijal zamestnávateľ skutočne primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečil ochranu osobných údajov aj pri práci z domu? Vedia zamestnanci, ako majú pri práci z domu chrániť osobné údaje, aké postupy dodržiavať? Súčasná situácia síce môže byť poľahčujúcou okolnosťou, ale určite nie je okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. Neberte to na ľahkú váhu a zistite všetky podrobnosti z právneho hľadiska.

Zameriame sa najmä na dokumenty uchádzačov o zamestnanie, pracovnoprávne zmluvy, pracovnoprávna agenda, BOZP, dochádzka, fotografie, marketing, benefity zamestnancov, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov, účtovná agenda, a pod.

Na príkladoch si ukážeme, ako a kde použiť súhlas a ako ho získať, ako používať právny základ oprávnený záujem a vysvetlíme si metodiku testu proporcionality. Ukážeme si, ako má vyzerať informačná povinnosť voči zamestnancom, čo má obsahovať zmluva s externou mzdovou účtovníčkou, či poskytovateľom BOZP.

Zistíte, ako legálne monitorovať zamestnancov a za akých podmienok je možné spracúvanie fotografií zamestnancov.

Súčasťou materiálov budú aj praktické vzory dokumentov, ako napríklad poučenie oprávnenej osoby či záznam o spracovateľských operáciách. Lektorka JUDr. Lucia Semančínová Vám zároveň prezradí, aká je súčasná judikatúra v oblasti ochrany osobných údajov a aké rozhodnutia a pokuty už boli udelené nielen slovenskými, ale aj zahraničnými dozornými orgánmi.

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

KOMU JE ONLINE SEMINÁR URČENÝ:

Zamestnávatelia, spoločnosti poskytujúce služby mzdovej a účtovnej agendy, personálne agentúry, headhunteri, agentúry dočasného zamestnávania a iné subjekty, ktoré pracujú s osobnými údajmi zamestnancov a uchádzačov (HR)

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINESEMINÁRA (8:30 14:00 hod.):

 • Spracovanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia – údaje o nakazení, karanténe, teplote,...
 • Mimoriadna, núdzová situácia vs. spracovanie osobných údajov
 • Ochrana osobných údajov pri práci z domu – bezpečnostné opatrenia
 • Postupy zamestnancov v súvislosti s ochranou os. údajov a prácou z domu
 • Jednotlivé procesy od získania po likvidáciu údajov.
 • Súhlas na spracovanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahov, jeho podmienky a náležitosti.
 • Je možné použiť v personalistike nový právny základ – oprávnený záujem? Za akých podmienok?
 • Aké sú podmienky monitorovania zamestnancov na pracovisku (rozhodnutie ESĽP v prípade Barbulescu, podmienky podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce)?
 • Kamerové systémy u zamestnávateľov a povinnosti podľa nového usmernenia EDPB z 29. januára 2020.
 • Spracúvanie údajov o uchádzačoch o zamestnanie.
 • Za akých podmienok je možné spracúvanie fotografií zamestnancov (internet / intranet, identifikačné karty zamestnancov)?
 • Ako sa zmení používanie biometrických údajov na prístupové systémy a dochádzku, ako používať elektronické dochádzkové systémy?
 • Ako nakladať s osobnými údajmi dočasne pridelených zamestnancov?
 • Či a ako vymenovať zodpovednú osobu?
 • Kedy likvidovať osobné údaje zamestnancov?
 • Čo hovorí GDPR na prenos osobných údajov zamestnancov do zahraničia, zvyčajne materských spoločností?
 • Čo je potrebné zmeniť v zmluvách so sprostredkovateľmi, najmä s externými spracovateľmi mzdovej agendy či ADZ?

JUDr. Lucia Semančínová

Lucia Semančínová vedie v advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS oddelenie IT práva a ochrany osobných údajov. Lucia má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva vo veciach ochrany osobných údajov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

199 EUR
bez DPH