Krízový cash management – finančné toky pod kontrolou

Krízový cash management – finančné toky pod kontrolou

Sledovať svoje financie nestačí, musíte ich riadiť!

Termín: 13. 7. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Prvým a významným príznakom nadchádzajúcich finančných problémov spoločnosti je nedostatočná likvidita. Nestačí plánovať len náklady a výnosy alebo sledovať ziskovosť! Jedným z pilierov stabilnej firmy je cash management!

Viete ako na plánovanie likvidity? Ako si udržať prehľad peňažných tokov v podniku? Ako zhodnotiť voľné peňažné prostriedky na účte? Kedy sa oplatí mať kreditné karty a ako manažovať kapitálovú štruktúru, aby ste sa nedostali do problémov?

189 EUR
bez DPH

Cieľ seminára: 

Finančný majetok predstavuje najcennejšie aktívum väčšiny firiem, ktorý vyžaduje osobitnú a permanentnú starostlivosť. Seminár poskytne prehľad najdôležitejších aspektov týkajúcich riadenia firemných peňažných tokov so špeciálnym zameraním na krízový cash manažment.

Pre úspešné zvládnutie uvedenej oblasti je potrebné poznať metódy predpovedania a plánovania cash flow, efektívneho manažmentu súvisiacich komponentov pracovného kapitálu, ďalej možnosti krátkodobého aj dlhodobého zhodnotenia voľnej hotovosti a tiež spôsoby zabezpečenie likvidity v krízových časoch. 

Tento online seminár poskytne okrem detailného prehľadu hlavnej problematiky predovšetkým množstvo praktických príkladov na zabezpečenia dostatočnej likvidity  pre bezproblémové fungovanie kľúčových firemných procesov tým aj celkových hospodárskych výsledkov.

 

Kliknite sem na detailný program online seminára.  

 

Komu je seminár určený:

Online seminár Krízový cash management – finančné toky pod kontrolou je určený pre riaditeľov, konateľov a finančných manažérov firiem rôzneho zamerania, vo výrobe, logistike či poskytovaní služieb, ktorí chcú lepšie riadiť, plánovať a analyzovať toky finančných prostriedkov a eliminovať riziko nedostatočnej likvidity, ktorá môže viesť až k zadĺženosti či súdnym sporom. Vhodný je aj pre účtovníkov či obchodných manažérov, nakoľko sú priamo zainteresovaní do finančných aspektov svojej spoločnosti. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník webinára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávku, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu troch mesiacov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.  

Program seminára (09:00 – 15:30):

  •  Prehľad peňažných tokov v podniku

  •  Likvidita a jej plánovanie

  •  Pracovný kapitál a jeho efektívne využívanie

  •  Firemné bankové účty a ich spravovanie

  •  Kreditné karty a optimalizácia ich prijímania

  •  Zhodnotenie voľných peňažných prostriedkov

  •  Kľúčové aktivity pre zabezpečenie hotovosti počas krízových období

  •  Externé posudzovanie likvidity podniku

  •  Kapitálová štruktúra podniku a jej využitie v prospech jeho vlastníkov

  •  Priestor na otázky a diskusiu

Peter Folk, MBA

Peter Folk je odborník v oblasti podnikových financií a manažérskeho účtovníctva s vyše 25 ročnou praxou vo významných svetových spoločnostiach pôsobiacich v rozličných odvetviach. Pôsobil v manažérskych pozíciách na lokálnej aj celoeurópskej úrovni v oblastiach profesionálnych služieb, informačných technológií a v posledných rokoch hlavne v hoteliérstve a cestovnom ruchu. Pravidelne prednáša aj v programe MBA na Vysokej škole manažmentu na Slovensku a jej partnerských školách v zahraničí, predmety so zameraním na účtovníctvo, financie a strategický manažment.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR
bez DPH