Leadership v čase pandémie: Nové manažérske trendy 2022

Leadership v čase pandémie: Nové manažérske trendy 2022

"Kto chce viesť, musí mať odvahu kráčať prvý."

Termín: 31. 1. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Celosvetová pandémia priniesla nemalé problémy a nové výzvy do práce vedúcich teamov. Pracovný trh sa mení, prístupy k vedeniu a riadeniu zamestnancov z minulého storočia už dávno nestačia a tradičné odmeňovanie prestáva byť účinné. Ako teda dosahovať skvelých výsledkov firmy pri čo najväčšom zapojení, vlastnej iniciatíve a spokojnosti zamestnancov? Náš seminár Vám poskytne námety, ako viesť svoj kolektív, aké stavebné kamene leadershipu pomôžu dosahovať skvelé výsledky v týchto neistých časoch.

Vo dvojici to ide lepšie! Využite zľavu 15% pri prihlásení 2 a viac účastníkov z jednej spoločnosti.

189 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Úspech a trvalú spokojnosť dosiahne len tá firma, ktorej vedenie a riadenie ľudí bude založené na postojoch, kvalitách a hodnotách. Cieľom seminára je rozšíriť vaše možnosti pri vedení a riadení ľudí. Posuňte svoje podnikanie ďalej a získajte konkurenčnú výhodu nad ostatnými vďaka iniciatívnym aj spokojným spolupracovníkom!

Vo vysoko konkurenčnom prostredí, kde úspešnosť organizácií je meraná ich výkonom, je úplne nevyhnutné pracovať v tímoch. Na to potrebujete využiť vrodené i získané schopnosti jednotlivých zamestnancov. Kľúčová je schopnosť osvojiť si také metódy riadenia, aby váš tím bol dlhodobo výkonný, efektívny a pritom jednotliví členovia tímu vnímali spoločné ciele, využívali synergicky svoje prednosti a prekonávali vlastné slabiny.

Na vás ako na manažéra sú dozaista kladené veľké nároky. Pokiaľ však manažér je niekým ako správca zvereného portfólia zamestnancov a úloh, líder je niekým oveľa dôležitejším. Mali by ste ovládať nielen manažérske techniky, ale potrebujete tímu vtisnúť ducha, načrtnúť víziu, vyprovokovať u svojich podriadených kreatívne myslenie, naučiť sa koučovať, motivovať, chváliť, ale zároveň analyzovať, kriticky hodnotiť, uskutočňovať benchmarky a rad ďalších činností.

Ako správny líder dosiahnete svoje ciele vtedy, keď nebudete iba delegovať a kontrolovať úlohy, ale spojíte všetko svoje úsilie, schopnosti a znalosti s potenciálom Vášho tímu, ktorý nasmerujete k plneniu zdieľanej vízie. Na tomto seminári si osvojíte rad osvedčených a inovatívnych metód, ktoré využijete pri budovaní vašich vlastných schopností leadershipu.

Kliknite sem pre detailný program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár Leadership v čase pandémie: Nové manažérske trendy 2022 je určený majiteľom firiem, obchodným riaditeľom, manažérom tímov, HR manažérom aj manažérom organizácií verejného aj neziskového sektora, t.j. všetkým, ktorí sú priamo zodpovední za vytváranie optimálnej súhry líder – tím a sú vo vedúcej pozícii.  

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, videonahrávka a certifikát o absolvovaní kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

 

-->

Program celodenného seminára (9,00-15,30 h)

 • Rôzne štýly leadershipu – ich výhody a nevýhody
 • Porovnanie obvyklého prístupu a nových trendov
 • Sprievodca najčastejšími problémami, ktoré pandémia do leaderschipu priniesla
 • Voľba a kultivácia vlastného štýlu riadenia
 • Autorita a jej uplatňovanie
 • Typológia – „načítanie“ a rozpoznanie vlôh a slabín členov tímu
 • Ako predvídať konanie a postoje zamestnancov
 • Ako zavádzať proaktívnu firemnú kultúru
 • Preberanie zodpovednosti podriadenými, ochota a neochota
 • Hodnotenie pracovníkov, jeho význam v procese riadenia
 • Ako na výber nových členov teamu a ako si ich udržať
 • Stavebné kamene leadershipu v 2022
 • Odpovede na problémy účastníkov z praxe

Seminár je vedený v českom jazyku.

Martin Hradský

Martin Hradský

Martin Hradský sa dlhodobo venuje systémom zlepšovania. Je nezávislý konzultant a lektor, ktorý sa podieľa na optimalizačných projektoch v rôznych výrobných firmách v Českej republike, aj na Slovensku. Pôsobí aj v úlohe interného manažéra. Venuje sa metódam štíhlych výrobných procesov (LEAN) vo výrobných firmách, prostredníctvom workshopov a tréningov. V rámci nich učí zamestnancov prinášať zlepšovacie návrhy a eliminovať plytvanie. V súčasnosti vedie najmä in-house školenia pre manažment firiem.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR
bez DPH