Legislatívne novinky v účtovníctve obcí a miest

Legislatívne novinky v účtovníctve obcí a miest

Najnovšie postupy, zmeny a usmernenia MF SR

Termín: 21. 9. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Účtovníctvo vo verejnej správe prešlo v uplynulých mesiacoch zmenami, ktoré sa dotýkajú každého úradu či organizácie. Viete ako po novom účtovať príspevok na stravné? Čo sa zmenilo pri prevode či vykazovaní majetku? Aké zmeny nastanú v účtovnej závierke za rok 2021? Účtujete správne transfery?

Skúsená lektorka, špecialistka na účtovníctvo verejnej správy, vám pomôže zorientovať sa v aktuálnej legislatíve jasne, prehľadne a na príkladoch.

Vyhrajte tablet a ďalšie skvelé ceny!
Objednaním tohto školenia sa automaticky zaraďujete do letnej súťaže.

179 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi zmenami v právnych predpisoch týkajúcich sa účtovníctva vo verejnej správe. Detailne sa seminár venuje najnovším metodickým usmerneniam Ministerstva financií SR, ktoré vyšli v uplynulých mesiacoch a už ich uplatňovanie začínajú kontrolóri či audítori preverovať. Pozrieme sa na zmeny v terminológii, vykazovaní či kurzových prepočtoch, podrobne sa oboznámime s postupmi účtovania príspevku na stravné alebo majetku štátu či samospráv.

Cieľom seminára je tiež objasniť oblasť, kde sa robia chyby najčastejšie, a to je účtovanie transferov. a časového rozlíšenia, či tzv. akruálne zápisy. Nie len súčasný stav, ale aj to, aké zmeny so sebou prináša uplatňovanie medzinárodných štandardov IPSAS, vám priblíži skúsená lektorka.


Kliknite sem na detailný program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár "Legislatívne novinky v účtovníctve obcí a miest" je určený účtovníkom a ekonómom na obecných či mestských úradoch, ale aj v iných organizáciách verejnej správy či v školách. Je tiež určený všetkým, ktorí pracujú v ekonomickej oblasti vo verejnej správe ale aj riaditeľom, ktorí potrebujú mať prehľad o aktuálnych zmenách. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online semináru získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program online seminára (8,30 – 13,00 hod.):

1. Terminológia položiek a zmeny vykazovania v zmysle nových usmernení

2. Zmeny v postupoch účtovania príspevkov na stravné vo verejnej správe

3. Najnovšie ustanovenia o prevode, správe, účtovaní a vykazovaní majetku

4. Účtovníctvo štátu podľa medzinárodných princípov IPSAS

5. Účtovanie transferov a akruálne zápisy (čas. rozlíšenie)

6. Najnovšie platné a pripravované metodické usmernenia MF SR

7. Priestor pre otázky a diskusiu

 

Monika Pirovits

Profesionálna lektorka seminárov v oblasti ekonomiky, rozpočtu a účtovníctva vo verejnej správe s dlhoročnými skúsenosťami z praxe.
Špecialistka na ekonomickú klasifikáciu, výkazníctvo a konsolidáciu.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

179 EUR
bez DPH