Legislatívne páky na problémového zamestnanca

Legislatívne páky na problémového zamestnanca

Ako si poradiť s neprispôsobivými jednotlivcami v súčasnej situácii?

Termín: 12. 4. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Problémoví zamestnanci neprinášajú požadovaný výkon a negatívne pôsobia na značku firmy. Často bývajú strojcami konfliktov a napätej atmosféry. Poďme sa na to spoločne pozrieť, zanalyzujme situáciu a rozhodnime sa pre systémové zmeny z pohľadu legislatívy. Ponúkame Vám praktické školenie, ktorého súčasťou sú námety, ako riešiť rôzne konfliktné či problémové situácie v praxi v pracovnoprávnej oblasti. Pozor, iba spokojní zamestnanci prinášajú zisk!

Cieľ online seminára :

Cieľom online semináru je pomôcť účastníkom a ukázať im, aké riešenia im ponúka legislatíva pri neprispôsobivých a problémových zamestnancoch. Účastníci sa dozvedia ako ďalej postupovať v rôznych prípadoch. Zároveň vás naučíme, ako správne pristupovať k zamestnancovi, ktorý sa dopustil porušenia pracovnej disciplíny či má neospravedlnenú absenciu v práci. 

Ukážeme Vám tiež, ako správne riešiť rôzne druhy konfliktných situácii z právneho pohľadu a ozrejmíme vám vaše kompetencie (nadriadeného) vo vzťahu k zamestnancovi - čo robiť pri neskorých príchodoch, škodách na majetku, nedodržiavaní pravidiel a neplnení si povinností? V akých prípadoch môžete znížiť mzdu? Aké kroky musíte urobiť pred prepustením alebo vymáhaním škody bez riskovania pokút a súdu? 

Praktický online seminár Vám da odpovede na to, ako si s problémovými pracovníkmi poradiť nielen preventívne pomocou interných predpisov, ale aj ako legálne postupovať, keď už krízová situácia nastala. 

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár  Legislatívne páky na problémového zamestnanca je určený majiteľom a riaditeľom spoločností či organizácií, manažérom, vedúcim zamestnancom,  tímlídrom, HR manažérom a personalistom v súkromnom, ale aj verejnom sektore.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene online seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.):

 

  1. Pracovná disciplína 
  2. Neospravedlnená neprítomnosť v práci a možnosti jej riešenia
  3. Upozorňovací list  a výzva na odstránenie nedostatkov
  4. Neuspokojivé plnenie úloh
  5. Šikana na pracovisku
  6. Náhrada škody spôsobenej zamestnancom
  7. Strata a poškodenie pracovných pomôcok
  8. Priestor na otázky, diskusia 
JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).