Manažment reportovania a znižovania uhlíkovej stopy v stavebníctve

Manažment reportovania a znižovania uhlíkovej stopy v stavebníctve

Termín: 8. 6. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Ratingy firiem, ohodnotenie akcií, emisné kvóty, dopyt trhu, to všetko bude čoskoro prepojené s uhlíkovou stopou. Získajte prehľad pre nastavenie užitočného reportingu uhlíkovej stopy v stavebníctve a užitočné odkazy na dotácie a granty vychádzajúce z EÚ na podporu nízkouhlíkového hospodárstva. Prihláste sa na školenie a profitujte z uhlíkovej revolúcie!

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % ! 

139 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Európska únia chce do roku 2050 vytvoriť klimaticky neutrálne hospodárstva, v ktorých nevznikajú žiadne čisté emisie skleníkových plynov. Tento cieľ je ústredným bodom tzv. Zelenej dohody pre Európu a je zároveň v súlade so záväzkom EÚ pokiaľ ide o globálne opatrenia v oblasti klímy v rámci Parížskej dohody.

Prednáška je zameraná na úvod do problematiky uhlíkového hospodárstva. Kladie si za cieľ predstaviť základné procesy a postupy v manažmente reportovanie a znižovanie uhlíkovej stopy. Prečo je táto problematika dôležitá pre súkromné i štátne inštitúcie? Ekonomická podpora podnikania sa v nasledujúcich rokoch zásadne transformuje smerom k nízkouhlíkovej budúcnosti. Ratingy firiem, ohodnotenie akcií, emisné kvóty, dopyt trhu, to všetko bude prepojené s uhlíkovou stopou. 

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s prehľadom súčasného poňatia Carbon manažmentu. Praktické príklady a aplikácie, postupy v presadzovaní nízkouhlíkového hospodárstva v privátnej a verejnej správe. Základný prehľad pre nastavenie užitočného reportingu. Odkazy na dotácie a granty vychádzajúce z EÚ na podporu nízkouhlíkového hospodárstva.  

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Manažéri stavebných firiem, Investori, Manažéri udržateľného rozvoja, Špecialisti ochrany životného prostredia, súkromní alebo štátni zamestnanci zaoberajúci sa environmentálnym manažmentom...

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (9.00 – 12.00)

  • 1.blok: úvod do sledovania uhlíkovej stopy
  • 2.blok: reporting a analýza
  • 3.blok: Scope 1, 2, 3 - princípy, nastavenie zberu dát, analýza, príklady praxe zo stavebníctva, základy energetického manažmentu
  • 4.blok: úspešné i neúspešne projekty 
  • 5.blok: dotácie, granty, kvóty, budúcnosť
  • 6.blok: diskusia 

Ing. Karel Fronk

Je vedúcim oddelenia Udržateľný rozvoj v spoločnosti SKANSKA, kde zodpovedá za aktivity spoločnosti v oblasti udržateľnosti. V spoločnosti pôsobí od roku 2004. V súčasnej pozícii je zodpovedný za implementáciu Carbon roadmap Skanska Central Europe. Energetický manažment skupiny so zameraním na inovácie. Environmentálny manažment so zameraním na cirkulárnu ekonomiku a nakladanie s prírodnými zdrojmi. Green business zahŕňajúce certifikácie budov (LEED, BREEAM, WELL) a posudzovanie životného cyklu a ekonomického cyklu stavebných produktov a projektov. Od roku 2020 zastáva funkciu Predsedu predstavenstva Českej rady pre šetrné budovy.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome).

139 EUR
bez DPH