Seminár: Najčastejšie riešené problémy Zákonníka práce z praxe a novela ZP 2018

Seminár: Najčastejšie riešené problémy Zákonníka práce z praxe a novela ZP 2018

Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom, príplatky za prácu cez víkendy a sviatky, 13. a 14. platy

Termín: 16. 4. 2018
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Zamestnanec je v našej legislatíve chránený viac ako zamestnávateľ a je preto nesmierne dôležité, aby zamestnávatelia poznali svoje práva a povinnosti a vedeli čo najpresnejšie, ako sa chrániť v súdnych sporoch so zamestnancami. Aby toho pre zamestnávateľov nebolo málo, od 1. 5. 2018 vstupuje do účinnosti ďalšia novela Zákonníka práce, ktorá upravuje nielen príplatky za prácu počas víkendov a sviatkov, 13. a 14. platy, ale aj mnoho ďalšieho. Pripravte sa na nové úskalia pracovného pomeru včas a efektívne. Praktické informácie odstanete na našom seminári!
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so všetkými zmenami, ktoré so sebou prináša novela Zákonníka práce, účinná od 1. 5. 2018 a to vrátane príplatkov za prácu počas víkendov a sviatkov, 13. a 14. platov a ich zdaňovania, ako aj zmien, ktoré sa týkajú vyslaných a zamestnancov, výpočtov miezd, potvrdení od zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru, atď.

 

Na seminári sa budeme venovať aj najčastejším problémom pracovnoprávnych vzťahov z praxe. Pozrieme sa na vznik, zmeny a zánik pracovného pomeru v kontexte povinností zamestnávateľa, hovoriť budeme o odstupnom a odchodnom, ale aj o porušeniach pracovnej disciplíny a ich následkoch.

 

Venovať sa okrem iného budeme aj evidencii pracovného času, práci nadčas, pracovnej pohotovosti, dovolenkách a prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, ale aj na strane zamestnanca. Nezabudneme ani na dohody mimo pracovného pomeru, ich formu, obsah a zákonné povinnosti.  

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár „Najčastejšie riešené problémy Zákonníka práce z praxe a novela ZP 2018 je určený najmä zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov zo súkromného ako aj z verejného sektoru.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9,00 - 15,30 hod.):

 

Novela Zákonníka práce pre rok 2018

   • všetko o novele Zákonníka práce účinnej od 1. mája 2018
   • príplatky za prácu cez víkendy a sviatky
   • 13. a 14. platy – povinnosti, zdaňovanie, výpočty

 

Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, odstupné, odchodné

   • všeobecné ustanovenia ZP, pracovná zmluva a jej náležitosti
   • druhy pracovných pomerov
   • preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy
   • spôsoby a podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca a zamestnávateľa

 

Pracovná disciplína

   • základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov
   • pracovný poriadok, zákaz konkurencie
   • závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
   • dôsledky porušenia pracovnej disciplíny

 

Evidencia pracovného času

   • pracovný čas, pružný pracovný čas
   • rozvrhovanie pracovného času, prestávky v práci
   • nadčas
   • pohotovosť, nočná práca

 

Dovolenka, Prekážky na strane zamestnanca a zamestnávateľa

   • druhy dovolenky, výmera
   • čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky
   • spoločné ustanovenia o dovolenke
   • druhy prekážok v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľa
   • spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

   • druhy dohôd, podmienky uzatvorenia
   • forma a obsah dohôd

 

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

 

Diskusia

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.