Najväčšie chyby v katastrálnom konaní v roku 2022

Najväčšie chyby v katastrálnom konaní v roku 2022

Výklad legislatívy– Očakávané zmeny - Rady a tipy do praxe

Termín: 7. 10. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete, čo všetko je možné vyčítať z katastra nehnuteľností? Viete, že kvôli chybe vo vkladovej listine Vám bude návrh na vklad zamietnutý? Aké sú náležitosti konania alebo druhy zápisov do katastra? Ako riešiť problémy a prieťahy pri zápisoch? Tieto všetky, a mnohé ďalšie otázky o katastri a katastrálnom konaní zodpovie špecialistka na stavebné právo iba u nás! Príďte sa preškoliť na náš seminár, ako dômysle pracovať s katastrom.

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % ! 

159 EUR
bez DPH

 

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je predstaviť účastníkom, ako sú v katastri nehnuteľností evidované nehnuteľnosti, ako rýchlo pracovať s katastrom nehnuteľností a čo všetko je možné z neho vyčítať. Budeme sa zaoberať nielen možnými majetkovými či právnymi operáciami, ale napríklad aj kontrolou rozsahu nehnuteľného majetku pre konkrétne osoby. Účastníci sa dozvedia, ako sa práva do katastra nehnuteľností evidujú a oboznámia sa s častými chybami, prečo tento proces môže trvať aj roky. Taktiež budeme riešiť zápisy, zmeny a výmaz, vrátane všetkých náležitostí na to potrebných. 

Kliknite sem na detailný program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár je určený pre všetkých, ktorí sa dostávajú do kontaktu s katastrom nehnuteľností alebo riešia akékoľvek právne a majetkové zmeny. Je určený pre úradníkov miest a obcí, pre správcov majetku rôznych organizácií, ale aj pre realitných maklérov, právnikov, či poradcov, ktorí pracujú s katastrálnou evidenciou alebo sa účastnia katastrálneho konania. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM SEMINÁRA (9.00 12.00)

  1. Právna úprava, kataster nehnuteľností
  2. Predmet evidencie katastra nehnuteľností
  3. Druhy zápisov do katastra nehnuteľností
  4. Stavba ako súčasť pozemku, práva stavby alebo samostatná vec
  5. Náležitosti vkladových listín, vkladové konanie, najčastejšie chyby
  6. Čo všetko je možné vyčítať z katastra a z listu vlastníctva?
  7. Záložné právo (sudcovské, exekútorské, zákonné)
  8. Diskusia, dotazy

JUDr. Alena Gallo

Alena Gallo v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka právneho oddelenia spoločnosti podnikajúcej na národnom ako aj medzinárodnom trhu, je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika Košice. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti obchodného práva, bankového práva, fúzií a akvizícií. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva vo veciach obchodných a investičných transakcií.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

159 EUR
bez DPH