Najväčšie problémy pracovného práva a ich riešenia po pandémii

Najväčšie problémy pracovného práva a ich riešenia po pandémii

Riešenie problémových otázok vo vzťahu zamestnanec - zamestnávateľ po uvoľnení opatrení

Termín: 1. 7. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Svetová finančná kríza ma nepochybne obrovský dopad aj na zamestnancov a ich zamestnávateľov. Online seminár Vám ozrejmí aktuálne zmeny, ktoré prebehli v Zákonníku práce v súvislosti so stavom po uvoľnení opatrení. Na problémy, ktoré sa za posledné obdobie vyskytli vo vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom Vám ponúkne efektívne riešenia skúsená odborníčka na pracovné právo s dlhoročnými skúsenosťami z praxe!

Byť rýchly sa oplatí! Za skoré objednanie do 7. júna dostanete zľavu 10 %.

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase.

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

149 EUR 135 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je vysvetliť účastníkom ako majú riešiť problémové situácie v pracovnoprávnej oblasti, ktoré sa vyskytli v poslednom období. Lektorka sa zároveň bude venovať zmenám, ktoré prebehli v Zákonníku práce a prezradí ako ich použiť priamo do praxe.

 

Na online seminári sa dozviete o špecifikách vzniku, zmeny a skončení pracovného pomeru. Dáme Vám tipy ako zostaviť pracovnú zmluvu správne a povieme Vám ako riešiť situácie, keď dôjde k porušeniu pracovnej disciplíny. 

 

Na online seminári nezabudneme ani na najväčšie problémy pri výmere a určovaní dovolenky zamestnancov a skúsená právnička Vám dá efektívne odporúčania z praxe ako riešiť prekážky na strane zamestnávateľa a zamestnanca. 

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminárNajväčšie problémy pracovného práva a ich riešenia po pandémii je určený najmä zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov zo súkromného ako aj z verejného sektoru.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.  V cene online seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.):

  1. Zákonník práce a tipy na riešenie problémov po novele 
  2. Vznik, zmena pracovného pomeru
  3. Pracovná zmluva
  4. Skončenie pracovného pomeru
  5. Najčastejšie chyby v pracovných zmluvách a pri skončení pracovného pomeru
  6. Pracovná disciplína
  7. Dovolenka
  8. Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa
  9. Otázky a priestor na diskusiu

 

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zdeňka Dvoranová pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta UK, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta UK Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania a od roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

149 EUR 135 EUR
bez DPH