Najvýznamnejšie zmeny Zákonníka práce v roku 2021

Najvýznamnejšie zmeny Zákonníka práce v roku 2021

Novela o minimálnej mzde – Aktuálne opatrenia a povinnosti - Zmeny v Zákonníku práce

Termín: 19. 1. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Rok 2021 prináša viaceré zmeny v Zákonníku práce. Zamestnávateľ musí poznať aktuálnu legislatívu a prispôsobovať sa jej. Najväčšou zmenou prejde v marci 2021 oblasť evidencie homeoffice ako aj oblasť príplatkov a benefitov . Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky vo vzťahu k slovenským kontrolným orgánom. Oboznámite sa zároveň aj s ďalšími novinkami, ktoré na Vás čakajú v roku 2021 so skúsenou odborníčkou na pracovnoprávne vzťahy!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami Zákonníka práce v prvom polroku 2021.Počas tohto seminára Vás budeme informovať o nových predpisoch, novelách súvisiacich zákonov a smerníc EÚ a dozviete sa potrebné postupy zamestnávateľa.

Na interaktívnom online seminári Vám vysvetlíme všetky potrebné náležitosti, zmeny v zákone a nové predpisy. 

Online seminár Vám poskytne komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca v súčasnom období. Dozviete sa všetky dôležité informácie o administratívnych postupoch potrebných pri evidencii homeoffice od 1.3.2021 ako aj zmeny v príplatkoch, benefitoch a stravovaní.

 

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Seminár ,,Najvýznamnejšie zmeny Zákonníka práce v roku 2021“ je určený zamestnávateľom, fyzickým a právnickým osobám a personalistom, ktorí riešia problematiku vysielania zamestnancov do zahraničia v praxi a všetkým, ktorí sa riadia podľa Zákonníka práce.

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene online seminára sú podkladové materiály a nahrávka, ktorá je dostupná pre Vás 3 mesiace. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM  ONLINE SEMINÁRA (8,30 - 14,00 hod.)

 1. Novely Zákonníka práce

 2. Minimálna mzda 2021, mzdové zvýhodnenia, stupne náročnosti práce

 3. Práca z domácnosti, dovolenka, zákaz výpovede, návrat do práce, prekážky v práci na strane zamestnávateľa v krízovej situácii,

 4. Novela 2021, ktorá definuje zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa,

 5. Ako sa zmení počítanie skúšobnej doby po novom? 

 6. Riešenie otázky domáckej práce

 7. Ako je to s možnosťou výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom?

 8. Možnosti dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami,

 9. Otázky pružného pracovného času, počítanie dovolenky,

 10. Pôsobenie zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa,

 11. Novela z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, z. č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, z. č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).

 12. Otázky účastníkov, priestor na diskusiu
JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).