Návykové látky na školách

Návykové látky na školách

experimentovanie s alkoholom, tabakom, drogami, bezpečný sex

Termín: 8. 11. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Školské prostredie, v ktorom deti trávia väčšinu svojho času je veľmi často zanesené starými štruktúrami vo výchove. Potrebujete sa oboznámiť s nástrahami návykových látok a ich zvládaniu vo vašej škole? Ako vzdelávať a citlivo informovať vašich žiakov či školských a pedagogických zamestnancov o drogách a sexe? Ako správne komunikovať a aké aktivity aplikovať tak aby sa nie len žiaci ale aj učiteľský zbor dokázali orientovať vo svete návykových látok? Dozviete sa viac od certifikovanej lektorky.

109 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

 

Ponúkané vzdelávanie má za úlohu poukázať na spojenie dvoch zdanlivo nezlučiteľných svetov. Školského prostredia, ktoré má pôsobiť edukačne, preventívne, výchovne, bezpečne a na strane druhej prostredia sveta Harm reduction, metódy sociálnej práce, ktorá hovorí o možnosti voľby, slobode, do centra záujmu stavia človeka a nie jeho problémy.

Školské prostredie, v ktorom deti trávia väčšinu svojho času je veľmi často zanesené starými štruktúrami vo výchove. Toto prostredie nereflektuje potreby dnešnej generácie dospievajúcich mladých ľudí, nevzdeláva o nástrahách spojených s dospievaním a tomu príbuznými témami tohto storočia (experimentovanie s alkoholom, tabakom, drogami, bezpečný sex atď.).

Zo skúsenosti autorky sú deti často vystavované onálepkovaniu (tzv. labelling) kedy na základe určitého vykazovaného správania je dieťa označené za zle prospievajúce, problémové, iné. V praxi sa stretávame s tým, že v školskom prostredí absentuje záujem o neformálne vzdelávanie a teda absentujú aj relevantné informácie – ako študentom tak aj pedagogickému zboru – o spôsoboch komunikácie a aktivitách, ktoré privedú samotných študentov k prehodnoteniu postojov a názorov, naučia ich bezpečne sa pohybovať vo svete návykových látok, asertívne komunikovať a vedieť sa správne rozhodnúť v krízových situáciách.

Komu je seminár určený:

Vzdelávanie je určené pre všetkých pracovníkov s mládežou, riaditeľov škôl, pedagogických pracovníkov ako aj školských psychológov, vedúcich preventívnych aktivít a všetkých ktorí chcú vedieť ako správne a efektívne pracovať s deťmi a mládežou v téme prevencie užívania návykových látok. Rovnako je možné vzdelávanie zacieliť priamo na žiakov a študentov ZŠ a SŠ po individuálnej dohode.

 

Ďalšie informácie:

V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávka, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu 1 mesiaca. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.  

Program (09:00 - 12:00):

 

  • harm reduction - čo je harm reduction, princípy harm reduction využívané v prevencii užívania psychoaktívnych látok, niekoľko faktov a čísel o aktuálnej situácii užívania psych.látok medzi deťmi a mládežou na Slovensku a v Európe

 

  • ako robiť prevenciu správne - ako správne a efektívne nastaviť preventívne aktivity, príklady aktivít podľa vekovej kategórie, ako využívať technológie a zapojiť všetky zmysly prijímateľov preventívnych aktivít

 

  • stigmatizácia a správna komunikácia - čo je stigmatizácia, ako vzniká, prečo je stigmatizácia nebezpečná a aké má dopady, ako s ňou pracovať v školskom prostredí, ako komunikovať otvorene prijímajúcim spôsobom (pedagóg voči študentovi) - vzťahuje sa na akékoľvek druhy rizikového správania vrátane šikany, záškoláctva, atď.

 

  • psychoaktívne látky - rozdelenie + mýty a fakty, riziká - najčastejšie užívané psychoaktívne látky v našom prostredí, riziká užívania týchto látok, čo sú tzv. zásady bezpečného experimentovania s návykovými látkami (vrátane alkoholu a tabaku), alternatívne spôsoby užívania ako účinný nástroj prevencie prehlbovania rizík spojených s užívaním psych.látok, mýty a fakty potrebné pre vyhnutie sa dezinformáciám.
Mgr. Sabína Brédová

Mgr. Sabína Brédová

Mgr. Sabína Brédová pôsobila v Indii a Kambodži ako projektová manažérka rozvojových projektov. Pôsobila dva roky v osade v Plaveckom Štvrtku a už 7 rokov sa venuje práci s injekčnými užívateľmi drog a ľuďmi v pouličnom sexbiznise v Občianskom združení PRIMA v Bratislave. OZ PRIMA pracuje s touto cieľovou skupinou už 25 rokov a okrem priamej práce s klientmi sa venuje aj primárnej a sekundárnej prevencii ako smerom k majoritnej spoločnosti tak aj na školách po celom Slovensku. Sabína Brédová je akreditovanou lektorkou pre NIVAM a bola jednou z lektoriek národného projektu cez IA MPSVR SR v téme budovania odborných kapacít na komunitnej úrovni. Okrem toho je frekventantkou doktorandského štúdia a vedie občianske združenie Dom Svetla Slovensko, ktoré sa venuje prevencii šírenia infekčných a sexuálne prenosných ochorení v populácii.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

109 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout