Nové povinnosti firiem v odpadovom hospodárstve 2012/2013 (1)

Nové povinnosti firiem v odpadovom hospodárstve 2012/2013 (1)

Aktuálny stav legislatívy a prehľad navrhovaných zmien

Termín: 4. 10. 2012
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Seminár k najnovšiemu stavu prípravy novej legislatívy v odpadovom hospodárstve. V lete bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie nový, komplexný zákon o odpadoch, ku ktorému však prišlo vyše 2800 pripomienok. MŽP preto prerušilo proces prípravy nového zákona a pripravilo len novelu zákona o odpadoch, aby sa zabránilo hroziacej pokute za oneskorené prevzatie novej rámcovej smernice o odpade.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Seminár je postavený na požiadavkách praxe, predstaví novelu zákona o odpadoch, ktorá prináša nové vymedzenie rozsahu pojmu odpad v nových inštitútoch „vedľajší produkt a stav konca odpadu“ čo bude dôležité pre pôvodcov odpadov, ďalej nový obsah Programov odpadového hospodárstva, ako aj limity pre nutnosť jeho spracovania.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a informácie o pripravovaných zmenách. Oboznámime Vás, komplexne a presne, s povinnosťami a ich implementáciou do praxe, s cieľom pripraviť firmu na stále častejšie kontroly zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Seminár kladie dôraz na povinnosti, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad, alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi ako výrobkom alebo odpadom. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú vedenie evidencie, podávanie hlásení, plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a obalmi, platenie do Recyklačného fondu a možnosti jeho zníženia, vybavenie rôznych súhlasov, prípadne autorizácie a celý rad ďalších povinností.

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár „Nové povinnosti firiem v odpadovom hospodárstve 2012/2013“ je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu

Program celodenného seminára (9:00 - 15:30)

 

  • Novela zákona o odpadoch (povinnosti firiem)

    -  Obsah novely

    -  Prečo novela a nie nový zákon?

    -  Aké povinnosti prináša novela pre držiteľov odpadu?

    -  Očakávaná účinnosť

  • Nový zákon o odpadoch

    -  Obsah zákona – hlavné okruhy

    -  Dôvody pozastavenia legislatívneho procesu

    -  Čo možno očakávať ďalej?

  • Diskusia k aktuálnym otázkam z oblasti odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Božena Gašparíková je odborníčka na environmentálne právo.

Bratislava, Aston Business Hotel

Bratislava, Aston Business Hotel

,

Seminár sa koná v priestoroch Aston Business Hotela v Bratislave.

 

Adresa:

Aston Business Hotel Bratislava 

Bajkalská 22
Bratislava

 

Doprava:

MHD:

zastávka Mliekarenská:

  • z hlavnej železničnej stanice autobusom č. 74
  • z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 78 alebo trolejbusom č. 205
  • z/do centra mesta trolejbus č. 205.

Autom:

GPS: N 48.15360, E 17.14656

Parkovanie zadarmo:

  • bezplatné parkovanie v areáli Aston Business Hotela Bratislava
  • vjazd na hotelové parkovisko z Trenčianskej ulice (oproti LIDL)

 

google mapa