Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022: Zmeny a problémy v praxi

Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022: Zmeny a problémy v praxi

Aktuálne zmeny, nové limity, postupy a debyrokratizácia

Termín: 11. 1. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

V roku 2022 sa opäť menia zaužívané postupy verejného obstarávania tak pre povinné osoby zo zákona o verejnom obstarávaní, ako aj pre hospodárske subjekty. Na tomto seminári Vám budú odprezentované jednotlivé procesné kroky pri jednoobálkovej verejnej súťaži, reverznej verejnej súťaži, reverznej verejnej súťaži zrýchlenej, podlimitných zákazkách s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska a tiež novinky v oblasti zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu.

189 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť verejným obstarávateľom, záujemcom, uchádzačom, ako aj odbornej verejnosti komplexný pohľad na novelu zákona o verejnom obstarávaní 2022 a jej aplikáciu v praxi.

Na našom seminári sa dozviete, ako pripraviť dokumenty na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pri jednoobálkovej verejnej súťaži, reverze a super reverze, ako aj pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska.

Dozviete sa o aktuálnych zmenách vo verejnom obstarávaní, ktoré sa týkajú najmä zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou, verejnej súťaže jednoobálkovej, podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska a nových pravidiel využívania dynamického nákupného systému.

 Kliknite sem na detailný program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022: Zmeny a problémy v praxi“ je určený verejným obstarávateľom, t.j. najmä procesným garantom, ktorí sú zodpovední za vedenie postupov verejného obstarávania a tiež záujemcom, uchádzačom a odbornej verejnosti.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a videonahrávka. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.00 hod.):

Aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní

 • Zákazky malého rozsahu – povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní
 • Zákazky s nízkou hodnotou – povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní
 • Verejná súťaž jednoobálková – postupnosť krokov
 • Reverz a super-reverz – postupnosť krokov
 • Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska – postupnosť krokov
 • Dynamický nákupný systém po novom

V rámci postupnosti krokov pri vyššie uvedených postupoch zadávania zákaziek sa zameriame aj na: 

 • Úpravu – zmenu finančných limitov
 • Predpokladanú hodnotu zákazky – prieskum trhu alebo prípravné trhové konzultácie
 • Informačné, dokumentačné a archivačné povinnosti
 • Lehoty vo verejnom obstarávaní a ich skrátenie
 • Osobu podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
 • Evidenciu referencií
 • Zmeny zmluvy
 • Podmienky účasti a spôsob ich preukazovania a ich vyhodnotenia – debyrokratizačné opatrenia
 • Súťažné podklady verziu ponuka – elektronizácia (JED elektronicky)
 • Zábezpeku
 • Mimoriadne nízku ponuku
 • Poskytnutie riadnej súčinnosti úspešného/úspešných uchádzačov pred podpisom zmluvy/rámcovej dohody
 • Profil – informačné a zverejňovacie povinnosti
 • Revízne postupy

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Konateľka spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., ktorá sa špecializuje na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež na realizáciu procesov verejného obstarávania. Lektorka spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financií, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR
bez DPH