Obce a nakladanie s odpadmi

Obce a nakladanie s odpadmi

Zákonné povinnosti obcí v oblasti odpadového hospodárstva

Termín: 27. 4. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Odpadové hospodárstvo je jednou z najkomplexnejších oblastí, ktoré ovplyvňujú každú obec a mesto. Poznáte detailne všetky svoje povinnosti - evidenciu odpadov a podávanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním? Na čo je potrebné dávať pozor? Aké sú požiadavky na evidenciu a podávanie ohlásení? Na tieto, ako aj iné otázky dostanete odpovede priamo z aplikačnej praxe.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

 

Cieľom online seminára je poskytnúť obciam a jej predstaviteľom praktické informácie o aktuálnom stave právnej úpravy v oblasti odpadového hospodárstva. Dozviete sa požiadavky kladené jednotlivými predpismi na obce a ukážeme si, ako sa s nimi vysporiadať, aby sa predišlo možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

Online seminár zahŕňa aktuálne potreby z praxe. Dozviete sa o povinnostiach, ktoré sa týkajú obcí pri tvorbe odpadu a pri nakladaní s ním. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú vedenie evidencie, podávanie ohlásení, plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a vyhradenými a osobitnými prúdmi odpadov, vybavenie rôznych súhlasov a pod.

V rámci online seminára budú podané aj informácie o novelách zákona o odpadoch a novele vyhlášok platných od 1.7.2020 a následne. 

Počas diskusie budete mať možnosť konzultácie konkrétnych problémov z Vašej praxe. 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Obce a nakladanie s odpadmi“ je určený primárne predstaviteľom obcí, miest a ich zástupcom, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program online seminára (8:30 – 14:00 hod.):

 1. Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
 2. Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov: upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber.
 3. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v zmluvách so zberovými spoločnosťami.
 4. Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.
 5. Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
 6. Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
 7. Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.
 8. Novely iných zákonov – zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku,
 9. Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch.
 10. Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok.
 11. Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).