Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Zmeny legislatívy pre školský rok 2022/2023

Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Zmeny legislatívy pre školský rok 2022/2023

Zmeny v legislatíve • Vyhláška o základnej škole • Financovanie

Termín: 15. 11. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Jesenná odborná konferencia pre riaditeľov ZŠ sa nezadržateľne blíži! Nenechajte si ujsť najhorúcejšie novinky z oblasti legislatívy, financovania a profesijného rozvoja pedagógov. Poznáte všetky novinky súvisiace s organizáciou ZŠ, externého a interného testovania žiakov a ďalších súčastí výchovno- vzdelávacieho procesu? Naši skúsení odborníci Vás prevedú nielen legislatívnymi zmenami ale dajú Vám aj užitočné príklady a odporúčania z praxe!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

V rámci odbornej konferencie pre riaditeľov ZŠ Vás oboznámime so všetkými novými právnymi predpismi a vyhláškami, ktoré súvisia s riadením ZŠ. Poskytneme vám všetky informácie pre školský rok 2022/2023. Vyznáte sa v spleti nových vyhlášok týkajúcich sa MŠ?

 • Poznáte legislatívne zmeny novely školského zákona a novej vyhlášky o ZŠ?
 • Ako sa zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces detí so ŠVVP po novom?
 • Ovládate všetky postupy financovania vašej ZŠ pre školský rok 2022/2023?
 • Poznáte aktuálne podmienky poskytovania príplatkov za profesijný rozvoj pedagógov?
 • Aké sú odporúčané interné smernice pre potreby Vašej školy?

 Na všetky vaše otázky dostanete odpovede od skúsených odborníkov! 

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je poskytnúť aktuálne a tipy a rady na riadenie ZŠ tak, aby toto bolo v súlade nielen so zákonom a aktuálnymi vyhláškami, ale aj s praxou. Súčasťou konferencie sú odborné prednášky od renomovaných odborníkov z praxe. Máte sa na čo tešiť!

Prečo si objednať konferenciu?

 • Všetky dôležité informácie, nové zákony, vyhlášky a postupy v práci sa dozviete za jeden deň,
 • komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe povinnosti dané legislatívou a vykonávacími predpismi,
 • získate cenné informácie z oblasti riadenia ZŠ od odborníkov,
 • budete mať možnosť sa stretnúť s ostatnými riaditeľmi a zdieľať vaše skúsenosti v rámci odbornej rozpravy, 
 • možnosť získať odpovede na problémy, ktoré vás dlhodobo trápia. 

Kliknite sem pre detailný program konferencie.

Pre koho je konferencia určená?

 • riaditelia ZŠ bez ohľadu na formu zriadenia
 • zástupcovia riaditeľa ZŠ
 • majitelia alebo zriaďovatelia ZŠ

 

Ďalšie informácie:

V cene konferencie sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávky odborníkov, ktoré si môžete pozrieť aj opakovane na vašej privátnej stránke. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program odbornej konferencie (9,00 – 16,00)

 

9.00 – 12.00 dopoludňajší blok

 • PhDr. Marek Havrila, PhD.

       Zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP vyplývajúce z novely školského zákona a novej vyhlášky o ZŠ 

 • Ing. Jarmila Belešová

     Podmienky poskytovania príplatkov za profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v šk. roku 2022/2023

 • Druhy príplatkov za profesijný rozvoj
 • Podmienky ich poskytovania a doba ich poskytovania
 • Suma jednotlivých  príplatkov za profesijný rozvoj a ich maximálna výška
 • Komu nevzniká nárok na príplatok za profesijný rozvoj
 • Preukazovanie nároku na poskytovanie príplatku za profesijný rozvoj

12.00 – 13.00 Obedná prestávka

13.10 – 16.00 popoludňajší blok

 • Dr. Jozef Sýkora, MBA

     Interné smernice v prostredí škôl z kontrolnej praxe

 • Interné smernice – postup správnosti a charakter
 • Aké sú povinné smernice?
 • Aké sú odporúčané smernice?
 • Upozornenia lektora z vykonaných kontrol
 • Ing. Jana Sládečková, PhD.

    Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v šk. roku 2022/2023

 • Financovanie zo štátneho rozpočtu
 • Financovanie z dane z príjmu fyzických osôb
 • Viaczdrojové financovanie

 

16.00 Záver

 

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Lektor je prednášajúcim celoživotného vzdelávania kontrolórov a garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ing. Jana Sládečková

Jana Sládečková je generálnou riaditeľkou Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1991 pôsobila postupne na Školskej správe v Trnave ako vedúca oddelenia, na Krajskom úrade v Trnave a na Úrade Trnavského samosprávneho kraja ako vedúca odboru financovania školstva.

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout