Odmeňovanie zamestnancov vo verejnej správe v roku 2020

Odmeňovanie zamestnancov vo verejnej správe v roku 2020

Zmeny - nedostatky v odmeňovaní - finančné podhodnotenie a redukcia platových tried v praxi

Termín: 2. 4. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Od nového roka 2020 dochádza k zmene nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na našom online seminári sa dozviete, ako odmeňovať po novom za využitia všetkých možností, ktoré novela zákona prináša. Odpovedať Vám na všetky Vaše otázky bude odborníčka na odmeňovanie v štátnej a verejnej správe.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je predstaviť a vysvetliť účastníkom, ako sa upravuje od nového roka systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi, praktické rady a návody na riešenia.

 

Venovať sa budeme témam ako je eliminácia hlavných nedostatkov v odmeňovaní, odstránenie finančného podhodnotenia a roztrieštenosti v systéme odmeňovania, ako aj redukcia počtu platových tried.

 

Dozviete sa, ktorých zamestnancov sa novela týka a naopak, ktorí spadajú pod iné zákony upravujúce odmeňovanie vo verejnom sektore. Nezabudneme ani na špecifiká odmeňovania upravených v kolektívnej zmluve a osobitné predpisy. Všetky zmeny a novinky Vám budú vysvetlené na reálnych príkladoch z praxe.

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme 2020“ je určený pre organizácie štátnej správy a samosprávy a to najmä pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce, štátne fondy a samosprávne kraje.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8,30 - 14,00 hod.):

 1. Predmet a rozsah úpravy
  • Dôvody prijatia novely zákona
  • Najvýznamnejšie zmeny novely zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Kvalifikačné predpoklady
  • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
  • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
  • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
 3. Plat zamestnanca
  • Nárokové zložky platu
  • Nenárokové zložky platu
  • Funkčný plat
 4. Zaraďovanie zamestnancov do platových tried
  • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
  • Splnenie kvalifikačných predpokladov
  • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
  • Výnimka zo vzdelania
 5. Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
  • Započítaná prax
  • Podmienky zvýšenia tarifného platu
  • Osobný plat
  • Príplatok za riadenie
  • Príplatok za zastupovanie
  • Osobný príplatok
  • Príplatok za zmennosť
  • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
  • Kreditový príplatok
  • Výkonnostný príplatok
  • Príplatky pre učiteľov
  • Príplatok za prácu v noci
  • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
  • Príplatok za prácu vo sviatok
 6. Diskusia a riešenie konkrétnych otázok

Mgr. Jaroslava Antalová

Jaroslava Antalová je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.