Odpadové hospodárstvo v roku 2012

Odpadové hospodárstvo v roku 2012

Povinnosti firiem, platná legislatíva a prehľad navrhovaných zmien

Termín: 6. 6. 2012
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Zákony o odpadoch a obaloch nepamätajú iba na tých, ktorých predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi, ale aj na všetky firmy, organizácie verejnej správy a obce. Odpadové hospodárstvo je pritom oblasťou, v ktorej sa odohrávajú a budú odohrávať dôležité zmeny.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Seminár je postavený na požiadavkách praxe, predstaví komplexne a presne stanovené povinnosti a ich implementáciu s cieľom pripraviť firmu na stále častejšie kontroly zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a informácie o pripravovaných zmenách.

V priebehu seminára sa budeme venovať povinnostiam firiem pri nakladaní s odpadmi, obalmi a odpadmi z obalov. Upozorníme Vás na zodpovednosť výrobcov vybraných komodít (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá).

Seminár kladie dôraz na povinnosti, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad, alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi ako výrobkom alebo odpadom. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú vedenie evidencie, podávanie hlásení, plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a obalmi, platenie do Recyklačného fondu a možnosti jeho zníženia, vybavenie rôznych súhlasov, prípadne autorizácie a celý rad ďalších povinností.

U jednotlivých povinností sa taktiež dozviete najčastejšie nedostatky z podnikovej praxe, ich možné dôsledky a spôsob ako im predísť.

Účastníkom seminára budú poskytnuté informácie aj o stave príprav krajských programov odpadového hospodárstva.

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár Odpadové hospodárstvo v roku 2012 je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu

Program celodenného seminára (9:00 - 15:30)

 

 1. Prehľad súčasne platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
 2. Prehľad navrhovaných zmien v právnych predpisoch odpadového hospodárstva
 3. Zodpovednosť výrobcov vybraných komodít (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá)
 4. Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi
 5. Povinnosti firiem pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov
 6. Program odpadového hospodárstva SR a príprava krajských POH a POH pôvodcov
 7. Diskusia - konzultácie konkrétnych problémoch z praxe, podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Božena Gašparíková je odborníčka na environmentálne právo.

Bratislava, Aston Business Hotel

Bratislava, Aston Business Hotel

,

Seminár sa koná v priestoroch Aston Business Hotela v Bratislave.

 

Adresa:

Aston Business Hotel Bratislava 

Bajkalská 22
Bratislava

 

Doprava:

MHD:

zastávka Mliekarenská:

 • z hlavnej železničnej stanice autobusom č. 74
 • z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 78 alebo trolejbusom č. 205
 • z/do centra mesta trolejbus č. 205.

Autom:

GPS: N 48.15360, E 17.14656

Parkovanie zadarmo:

 • bezplatné parkovanie v areáli Aston Business Hotela Bratislava
 • vjazd na hotelové parkovisko z Trenčianskej ulice (oproti LIDL)

 

google mapa