Odpady v stavebníctve - vaše povinnosti a riziká

Odpady v stavebníctve - vaše povinnosti a riziká

Termín: 11. 2. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Narábate so stavebným odpadom? Poznáte najnovšie legislatívne úpravy v oblasti odpadového hospodárstva? Nesprávne vedenie evidencie, podávanie ohlásení či plnenie technických podmienok pre vás môže znamenať nemalé sankcie zo strany kontrolných orgánov. Ak sa týmto komplikáciám chcete vyhnúť, nenechajte si ujsť praktický a novinkami nabitý online seminár.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Dozviete sa o povinnostiach, ktoré sa týkajú pôvodcov a držiteľov odpadov v oblasti stavebníctva pri tvorbe odpadu a pri nakladaní s ním. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú vedenie evidencie, podávanie ohlásení, plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a vyhradenými výrobkami ako aj osobitnými prúdmi odpadov. Predstavíme vám tiež najnovšie zmeny v zákone o odpadoch a vykonávacích predpisoch.

Cieľom online seminára je poskytnúť všetkým pôvodcom odpadov a držiteľom odpadov v oblasti stavebníctva praktické informácie o aktuálnom stave právnej úpravy v oblasti odpadového hospodárstva. Dozviete sa požiadavky kladené jednotlivými predpismi na stavebné firmy a stavebníkov a ukážeme si, ako sa s nimi vysporiadať, aby sa predišlo možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Odpady v stavebníctve - vaše povinnosti a riziká“ je určený všetkým firmám, ktoré nakladajú s odpadmi a to hlavne stavebnými odpadmi – pôvodcovia odpadov = stavebníci, držitelia odpadov, mestá a obce. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

 

Program online seminára (8.00 – 13.00)

  1. Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
  2. Základné pojmy
  3. Základné povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov
  4. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – základné povinnosti a nakladanie s odpadmi z vyhradených výrobkov
  5. Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie s ním
  6. Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti, registrácia - úprava
  7. Informačný systém odpadového hospodárstva
  8. Prehľad možných sankcií
  9. Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok
  10. Diskusia

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).