Posudzovanie vplyvu na životné prostredie v praxi projektanta

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie v praxi projektanta

Dajte svojim projektom zelenú - bez chýb v byrokracii

Termín: 3. 2. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Medzi prvotným návrhom a realizáciou stavby je množstvo krokov, medzi ktorými sa často zabúda na posúdenie vplyvu na životné prostredie. Pritom zákon hovorí jasne a ukladá v stavebnom sektore mnoho povinností. Každá investícia je vo svojich detailoch osobitná a správne posúdiť a interpretovať tieto vplyvy odborným spôsobom nie je vôbec jednoduché. Online seminár s odborníkom z praxe poskytne prehľadným spôsobom návod, ako na to. Nebudú chýbať názorné príklady a najčastejšie problémy z praxe projektantov

Vo dvojici to ide lepšie! Využite zľavu 15% pri prihlásení 2 a viac účastníkov z jednej spoločnosti.

149 EUR
bez DPH

CIEĽ ONLINE SEMINÁRA:

Cieľom online seminára je oboznámiť účastníkov s procesom posudzovania tak, aby porozumeli jednotlivým krokom procesu a zistili, čo presne znamenajú v praxi.

Dozviete sa, aká je procesnosť posudzovania, ktoré sú subjekty posudzovania, aj čo je predmetom posudzovania podľa zákona EIA. Taktiež vám predstavíme práva a povinnosti jednotlivých subjektov, vrátane verejnosti. Skúsený lektor vám pomôže zorientovať sa v zložitej problematike zákona EIA v spojení so zákonom o správnom konaní a s uplatňovaním práv verejnosti. 

Predstavíme vám najčastejšie sa opakujúce nedostatky a konkrétne prípady a problémy z praxe.

Náročnosť výkladu sa dá odstupňovať podľa potrieb účastníkov seminára a to od úplných začiatočníkov až po účastníkov s praxou v danej problematike.

Kliknite sem na detailný program online seminára.

 

KOMU JE ONLINE SEMINÁR URČENÝ:

Seminár je určený stavebným a projekčným firmám, ale i inštitúciám verejnej správy a samosprávy. Je určený všetkým, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne vyriešiť problematickú situáciu posudzovania vplyvom na životné prostriedie, ktorá sa vyskytuje vždy pri plánovaní stavieb, zariadení, činností, územných plánov a ich zmien .

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9:00 12:00 hod.):

  • Výklad zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  • Procesné kroky podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
  • Práva a povinnosti jednotlivých subjektov
  • Predmet posudzovania (stavby, zariadenia, činnosti, územné plány, strategické dokumenty)
  • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona EIA a riešenie problémov.
  • Výklad § 18 zákona v spojení s prílohou č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. – posudzovanie navrhovaných činností
  • Nadväznosť na povoľujúce konania
  • Diskusia a riešenie problémov účastníkov

Ing. Milan Luciak

Lektor je dlhoročný pracovník v problematike uplatňovania zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA). Má nielen teoretické znalosti z danej legislatívy, ale i praktické skúsenosti s jeho uplatňovaním v praxi, vrátane práce s verejnosťou.
Lektor má za sebou množstvo prednášok z danej oblasti pre všetky skupiny subjektov, ktoré sa zúčastňujú procesu posudzovania vplyvov, takže jednotlivé prednášky sú špecificky vytvorené pre daný okruh poslucháčov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

149 EUR
bez DPH