Povinnosti firiem a organizácii pri nakladaní s odpadmi v roku 2020

Povinnosti firiem a organizácii pri nakladaní s odpadmi v roku 2020

Zákonné povinnosti a ich riešenie v praxi v oblasti odpadového hospodárstva

Termín: 18. 8. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Odpady sú jednou z najkomplexnejších právnych úprav, ktoré ovplyvňujú skoro každú firmu a organizáciu. Poznáte všetky svoje povinnosti pri nakladaní s odpadmi - povinnosti evidencie odpadov, či podávanie ohlásenia o jeho vzniku a nakladaní s ním? Na čo je potrebné dávať pozor po posledných novelách zákona o odpadoch? Na tieto, ako aj iné otázky dostanete odpovede priamo z aplikačnej praxe.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

CIEĽ ONLINE SEMINÁRA:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnom stave  platnej právnej úpravy v oblasti odpadového hospodárstva. Dozviete sa požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukážeme si, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby ste predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

Seminár zahŕňa aktuálne potreby z praxe a to prioritne zamerané na posledné novely zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov.

Dozviete sa o aj povinnostiach, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad, alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi, ako výrobkom, alebo odpadom. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú okrem už spomínaného  vedenie evidencie, podávanie ohlásení, aj plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a vyhradenými a osobitnými prúdmi odpadov, vybavenie rôznych súhlasov a prípadne autorizácie a pod.

V rámci seminára budú podrobne prebrané aj informácie o novelách zákona o odpadoch a novele vyhlášok platných od 1.7.2020 a následne.

Počas diskusie budete mať možnosť konzultácie konkrétnych problémov z Vašej praxe.

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

KOMU JE SEMINÁR URČENÝ:

Seminár “Povinnosti firiem a organizácii pri nakladaní s odpadmi“ je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, ako aj širokej odbornej verejnosti.

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9:00 15:30 hod.):

 1. Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
 2. Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020.
 3. Základné pojmy – zmeny a nové povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb.
 4. Nové zákazy, zmeny v povinnostiach výkupní a zberní.
 5. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností.
 6. Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje - úprava.
 7. Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.
 8. Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
 9. Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
 10. Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona, doplnenie a úprava príloh.
 11. Novely iných zákonov - o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.
 12. Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch.
 13. Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok.
 14. Termíny podávania jednotlivých ohlásení.
 15. Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov.

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Office Centrum Seberíniho 1 (6. poschodie)

Bratislava, Office Centrum Seberíniho 1 (6. poschodie)

Seberíniho 1, Bratislava 821 03

 Školiaca miestnosť sa nachádza v administratívnej budove na 6. poschodí v priestoroch vydavateľstva Eurostav.

 

MHD:

Z hlavnej stanice 

trolejbus č. 201

zastávka Gagarinova, potom pešo alebo zastávka Hraničná a potom prestup na autobus č. 96, jedna zastávka na Nevädzová

Zastávka Nevädzová

autobusy: 66, 75, 96, 196

Zastávka Gagarinova

trolejbusy: 201, 202

Zastávka Tomášikova

električky: 8, 9

 

Autom:

GPS súradnice:

48° 9' 14.3661808" N
17° 9' 59.949646" E

 

Parkovanie

Bezplatné parkovanie je možné v priľahlých uliciach.