Povinnosti hlavného kontrolóra obce na začiatku 2021 v kocke

Povinnosti hlavného kontrolóra obce na začiatku 2021 v kocke

Novinky pre hlavných kontrolórov a spracovanie Správy o kontrolnej činnosti

Termín: 21. 1. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Webinár sa venuje aktuálnym povinnostiam hlavných kontrolórov obcí, miest a vyšších územných celkov vo vzťahu k začiatku rozpočtového roka 2021 a k povinnosti spracovania Správy o kontrolnej činnosti za rok 2020. Lektor pri prezentovaní využíva vlastné kontrolné poznatky a skúsenosti z kontrolnej praxe posledných desiatich rokov.

Už nie sú voľné miesta - k dispozícií nový termín - 25.2.2021

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ webinára: 

Cieľom webinára je objasniť účastníkom povinnosti hlavných kontrolórov obcí, miest a VÚC, ktoré majú na začiatku rozpočtového roka 2021.

Webinár obsahuje aj otázky a odpovede k predmetnej téme zo servisu otázok a odpovedí pre hlavných kontrolórov ako aj z podnetov členov Združenia hlavných kontrolórov SR. Je vhodný aj pre nových a začínajúcich kontrolórov v samospráve.

Počas prezentácie nebude lektor „čítať zákon“ a to s cieľom, aby webinár bol čo najpraktickejší a použiteľný do pracovného života hlavného kontrolóra.

Webinár odpovedá aj na otázky:

 1. Čo všetko musí obsahovať Správa o kontrolnej činnosti?
 2. Musí sa Správa zostaviť ako samostatná kontrola?
 3. Je potrebné Správu o kontrolnej činnosti overiť základnou finančnou kontrolou?
 4. Ako postupovať, ak zasadnutie zastupiteľstva je plánované až na marec 2021?
 5. Aké sú povinnosti hlavného kontrolóra, na ktoré sa zabúda aj počas rozpočtového roka?

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

 

Komu je webinár určený:

Webinár „Povinnosti hlavného kontrolóra obce na začiatku 2021 v kocke“ je určený hlavným kontrolórom miest, obcí a VÚC, zamestnancom útvarov hlavného kontrolóra, miestnym kontrolórom mestských častí Bratislavy a mesta Košice, starostom obcí.

Ďalšie informácie:

Ako účastník webinára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávku, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu troch mesiacov. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu. !--

 

Program webinára (10:00-11:30):

 • novinky pre hlavných kontrolórov v roku 2021,
 • novelizácia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • povinnosti hlavného kontrolóra, na ktoré sa často zabúda
 • spracovanie a predloženie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2020,
 • spracovanie kontrol na požiadanie starostom obce nad rámec plánu kontrolnej činnosti,
 • náležitosti výstupov z kontrol, na ktoré lektor z vlastnej praxe upozorňuje.

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Jozef Sýkora pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a tiež je kontrolórom viacerých štátnych organizácií. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve. Počas roka 2018 vyšla lektorovi publikácia k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).