Pracovnoprávny základ pre každého vedúceho zamestnanca

Pracovnoprávny základ pre každého vedúceho zamestnanca

Najjednoduchšia cesta k legálnemu vedeniu zamestnancov

Termín: 12. 7. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Máte na starosti rozdeľovanie práce, schvaľovanie dovolenky alebo plánovanie smien? Viete, za čo všetko ako vedúci zamestnanec zodpovedáte? Aké sú vaše práva a povinnosti, pokiaľ chcete postrašiť alebo dokonca sa zbaviť zamestnanca, ktorý vykazuje slabý výkon? Praktický seminár vám naservíruje všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete ako vedúci zamestnanec poznať a nikto Vás na ne neupozorní.

179 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

 

Cieľom online seminára je zoznámiť účastníkov so základnými pravidlami, ktorými sa musia riadiť zamestnávatelia a vedúci zamestnanci. Online seminár pomôže účastníkom zorientovať sa v každodenných povinnostiach a aj v najproblematickejších oblastiach pracovného práva a poradia, ako ich ihneď aplikovať do vašej praxe. 

 

Kliknite sem na detailný program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár Pracovnoprávny základ pre každého vedúceho zamestnanca je určený najmä zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov zo súkromného ako aj z verejného sektoru.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.  V cene online seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.):

  1. Čo môžete po zamestnancoch vyžadovať? 
  2. Kedy nesiete zodpovednosť na správanie svojich podriadených? 
  3. Čo musíte vedieť o pracovnej dobe a dobe odpočinku? 
  4. Ako v súlade so zákonom riešiť problémy so zamestnancami (neospravedlnená absencia, alkohol, používanie ochranných prostriedkov, kontrola v DPN)
  5. Kedy môžete ukončiť pracovný pomer a čo tomu musí predchádzať? 
  6. Aké pravidlá ochrany osobných údajov musíte rešpektovať? 
  7. Aké zmeny a novinky musíte pre rok 2021 poznať? 

 

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

179 EUR
bez DPH