Pracovný čas a jeho úskalia v evidencii

Pracovný čas a jeho úskalia v evidencii

Povinnosti zamestnávateľa pri rozvrhovaní pracovného času a evidencii dochádzky

Termín: 11. 3. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Vedeli ste, že prevádzkový režim pracoviska a pracovný režim zamestnanca má svojho pána a to – pracovný čas? Jeho rozvrhovanie, ale aj presnú evidenciu musí ovládať vedúci zamestnanec, prípadne personalista. Aké pravidlá platia pre rovnomerné a aké pre nerovnomerné rozvrhovanie pracovného času? Pri evidencii práce na zmeny sa vyskytujú často rôzne problémy, poznáte ich? A kedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas a naopak, kedy musí zamestnávateľ prácu nadčas so zamestnancom dohodnúť predom?

Zoberte so sebou kolegu! Druhý a ďalší účastník z jednej spoločnosti získa 15% zľavu! Presná cena po zľave bude uvedená na faktúre.

199 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami evidencie dochádzky a možnosťami rozvrhnutia pracovného času zamestnanca.

 

Dozviete sa, kedy je možné zamestnancovi nariadiť prácu nadčas a kedy je možné s ním dohodnúť takúto prácu. Vysvetlíme si pravidlá nariaďovania pracovnej pohotovosti i výkonu nočnej práce. Tieto inštitúty si rozoberieme aj v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Venovať sa budeme aj evidencii pracovných zmien a problematike jednotlivých prevádzkových režimov. Chýbať nebudú praktické rady a tipy, ako na evidovať pracovný čas a čomu sa vyvarovať.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Pracovný čas a jeho evidencia je určený najmä zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov zo súkromného ako aj z verejného sektoru.

 

Ďalšie informácie:

V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM SEMINÁRA (9.00 – 12.00 hod.):

  • Pracovný čas a jeho rozvrhnutie
  • Vymedzenie zmeny a zmenovej dochádzky
  • Konto pracovného času a pružný pracovný čas
  • Evidencia pracovného času a dochádzky
  • Evidencia pracovného času dohodárov
  • Nariadená a dohodnutá práca nadčas
  • Práca nadčas pri určitých kategóriách zamestnancov
  • Mzda za prácu nadčas
  • Nočná práca a mzdové zvýhodnenie
  • Pracovná pohotovosť a jej odmeňovanie

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

JUDr. Jana Žuľová, PhD. vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2010 pôsobí na tunajšej Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

199 EUR
bez DPH