Právne minimum pre riaditeľa školy

Právne minimum pre riaditeľa školy

Termín: 6. 7. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Základné a stredné školy vstupujú do spletitých právnych vzťahov – vo vzťahu k svojím zriaďovateľom, zamestnancom, žiakom i zmluvným partnerom. Riaditelia ZŠ a SŠ najviac zápasia práve so súvisiacou legislatívou: vyvíjajúca sa právna úprava, zložité právne formulácie, spletité pravidlá pre zamestnávanie ako aj potreba obstarávať zákonom predpísaným spôsobom. Vyhnite sa pochybeniam v oblasti školského, pracovného i rodinného práva a v oblasti obstarávania. Všetko dôležité budete počuť od skúsenej právničky!

Byť rýchly sa oplatí! Za objednanie do 17. júna dostanete zľavu 10 %.

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase.

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

139 EUR 126 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

 

Cieľom online seminára je reagovať na aktuálnu problematiku právnych vzťahov v školstve. Jeho cieľom je poskytnúť riaditeľom škôl informácie, ktoré im uľahčia orientáciu v právnych predpisoch a pomôžu ujasniť riešenie najčastejších otázok.

Na online seminári si prejdeme najmä druhy právnych vzťahov, do ktorých škola vstupuje, a to s ohľadom na súvisiacu právnu úpravu (najmä škola-zriaďovateľ, škola-zamestnanec, škola-žiak, škola-dodávateľ).

Venovať sa budeme aj tomu ako a aké práva a povinnosti škole (riaditeľke/riaditeľovi) z takéhoto právneho postavenia vznikajú (napr. vedenie dokumentácie, povinnosť postupovať zákonom predpísaným spôsobom, a pod.).

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár Právne minimum pre riaditeľa školy je určený najmä za riaditeľom ZŠ a SŠ, vedúcim zamestnancom v oblasti školstva, personalistom, podnikovým  a školským právnikom.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.  V cene online seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.):  

1. Úvod do problematiky povinností škôl v rámci jej právnych vzťahov
2. Prehľad platných právnych predpisov (vrátane podzákonných)
3. Práva a povinnosti vo vzťahu k zriaďovateľovi
4. Práva a povinnosti vo vzťahu k pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom (najmä z hľadiska zamestnávania a ukončenia pracovného pomeru)
5. Základné aspekty obstarávania zákaziek a práva a povinnosti vo vzťahu k dodávateľom
6. Vybrané povinnosti vo vzťahu k žiakovi s ohľadom na rodinné právo
7. Diskusia a priestor na otázky

 

JUDr. Andrea Borsányiová

Andreja Borsányiová pôsobí ako právnička v oblasti súkromného sektora viac ako 7 rokov; v rámci agendy sa posledné roky zameriava najmä na záväzkové právo, a to aj vo vzťahu k verejnému obstarávaniu a tiež rôzne osobitne regulované oblasti. Zaoberá sa však aj niektorými aspektmi pracovného či „školského“ práva.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

139 EUR 126 EUR
bez DPH