Proklientska orientácia

Proklientska orientácia

Prečo milovať svojich zákazníkov a nebyť posadnutý konkurenciou

Nachádzame sa v zvláštnom období. Na jednej strane tlak na vytváranie zisku, tlak konkurencie, na strane druhej vzťah firiem k svojim zákazníkom vyznačujúci sa neochotou, nezriedka aroganciou, nízkou úrovňou profesionality, absenciou empatie a pod. Badať to najmä v maloobchode, v komerčných i verejných službách, ale aj v prevádzkach veľkých spoločností. Je potrebné si položiť otázku: Je to v poriadku?

V čase globalizácie, prebytku ponuky, informačných technológií, ktoré umožňujú kúpiť si rovnaký tovar z ktoréhokoľvek miesta na svete online, začína byť jedinou konkurenčnou výhodou správanie sa k zákazníkovi, a tým zabezpečenie USP (Unique Selling Proposition) na trhu. Pokiaľ chce firma získať túto konkurenčnú výhodu, musia byť na to pripravení jej zamestnanci. Práve takým firmám ponúkame náš  interaktívny kurz proklientskej orientácie.

 

Cieľ interaktívneho školenia: 

Cieľom interaktívneho kurzu je pochopiť širšie súvislosti a osvojiť si zručnosti, ktoré majú priamy vplyv na spokojnosť zákazníka a jeho lojalitu voči firme a značke.

 

Prínos pre spoločnosť:

   • získanie konkurenčnej výhody 
   • získanie lojality zákazníkov voči Vašej firme, značke 
   • zefektívnenie komunikácie Vašich zamestnancov voči zákazníkom 
   • zvýšenie zisku vďaka spokojným zákazníkom 

 

Odporúčaný obsah školenia:

 

1) Proklientska orientácia v súvislostiach

  • ja a moja firma versus firma, v ktorej pracujem
  • filozofia, poslanie, misia firmy | pre koho pracujem
  • firemná kultúra a jej vplyv na lojalitu zamestnanca a zákazníka
  • firma a jej zákazníci | pravidlo 80 % : 20 % | čo očakáva zákazník, čo firma
  • marketingová komunikácia | firemní veľvyslanci

 

2) „Zoči-voči“ komunikácia so zákazníkom

  • verbálna a neverbálna komunikácia | pravdivý súlad reči a tela
  • emócie v komunikácii so zákazníkom
  • empatia s veľkým „E“ | ako si zo zákazníkov vytvoriť priateľov
  • osobná hygiena a úprava zovňajšku | úcta voči zákazníkovi

 

3) On-line komunikácia so zákazníkom

  • e-maily | „štábna kultúra“, obsah a reakčný čas
  • sociálne siete | „dvojsečná zbraň“
  • info versus „otrava“ | nástrahy registrácie
  • interaktívne hodnotenia | Spätná väzba | Like

 

Toto školenie je interaktívne, čo znamená, že jeho obsah a priebeh pozostáva najmä z reálnych príkladov z praxe lektorky a účastníkov, praktických cvičení a zážitkových aktivít, ktoré sú nahrávané na video, následne je účastníkom poskytovaná analýza a spätná väzba.

  

Lektorka: Ing. Lenka Kmeťová

 

Komu je interaktívne školenie určené:

Na mieru šitý kurz „Proklientska orientácia" je určený všetkým, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na úspechu firmy. Určený je najmä tým, ktorí sú zodpovední za priamy kontakt so zákazníkmi, resp. oddeleniam zákazníckeho servisu a zákazníckych centier, obchodným a marketingovým oddeleniam či pracovníkom na recepciách.

 

Čo znamená kurz šitý na mieru: 

Na mieru šité semináre organizujeme buď priamo v priestoroch klienta, alebo Vám priestor podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme. Na firemných kurzoch máte možnosť priamej konfrontácie s lektorom, možnosť klásť otázky, na ktoré dostanete konkrétnu odpoveď, a vyriešiť si svoje praktické problémy. Okrem toho máte možnosť upravovať obsah kurzu ešte pred jeho realizáciou podľa potrieb Vašej firmy alebo organizácie. Lektori našich seminárov sú starostlivo vyberaní odborníci z praxe a predstavujú špičky vo svojich odboroch.

Poznámka: 

Cena inhouse kurzu je vytváraná jedinečne, v spolupráci s klientom, zohľadňujúc jeho požiadavky, finančné a časové možnosti.

 

Ak máte záujem o kurz na mieru, kontaktujte našu špecialistku na inhouse kurzy a dohodnite si svoje individuálne podmienky:

 

PhDr. Lucia Muráriková

E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

T: 0948 125 261 

 

 

Ďalšie informácie:

Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.