Seminár: Revolúcia v oblasti odpadového hospodárstva – návrh nového zákona o odpadoch

Seminár: Revolúcia v oblasti odpadového hospodárstva – návrh nového zákona o odpadoch

Dopady nového zákona o odpadoch na povinnosti firiem aj obcí

Termín: 6. 5. 2014
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Odpadové hospodárstvo je jednou z oblastí, v ktorej sa odohrávajú významné zmeny aj v roku 2014. Ministerstvo životného prostredia prichádza po 13 rokoch s návrhom úplne nového zákona o odpadoch, ktorý v odpadovom hospodárstve spôsobí doslova revolúciu. Čoho sa budú očakávané zmeny týkať? Kde sa subjektom produkujúcim odpad uľaví a naopak, kde sa kritéria spracúvania odpadu ešte sprísnia? Na tie najhorúcejšie novinky a ich dopad na prax vás upozorníme na našom seminári.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom podrobné, praktické informácie o aktuálnej platnej právnej úprave v oblasti odpadov a obalov, objasniť požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukázať, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby ste predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

Seminár kladie dôraz na povinnosti, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad, alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi ako výrobkom, alebo odpadom. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú vedenie evidencie, podávanie hlásení, plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a obalmi, platenie do Recyklačného fondu a možnosti jeho zníženia, vybavenie rôznych súhlasov, prípadne autorizácie a celý rad ďalších povinností.

Pri preberaní jednotlivých povinností sa taktiež dozviete najčastejšie nedostatky z podnikovej praxe, ich možné dôsledky a spôsob ako im predísť. Seminár poskytuje okrem detailného prehľadu hlavnej problematiky v rámci diskusie aj možnosť konzultácie konkrétnych problémov podľa potreby účastníkov.

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára!

Komu je seminár určený:

Seminár Revolúcia v oblasti odpadového hospodárstva – návrh nového zákona o odpadoch je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9,00 - 15,30h):

 

 1. Prehľad právnej úpravy odpadového hospodárstva s upozornením na posledné zmeny
 2. Prehľad štruktúry nového zákona a základné princípy jeho stavby
 3. Základné ustanovenia
   • Vymedzenie základných pojmov
   • Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva
 1. Programové dokumenty
 2. Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
   • Všeobecné, držiteľa odpadov, nezákonné umiestnenie odpadu, zber a výkup, zariadenia, kovová ortuť, nebezpečné odpady, preprava NO
 1. Rozšírená zodpovednosť výrobcov
   • Kolektívne a individuálne plnenie
   • Elektrozariadenia a elektroodpad
   • Batérie a akumulátory
   • Obaly a odpady z obalov
   • Vozidlá a staré vozidlá
   • Pneumatiky a odpadové pneumatiky
   • Oleje a odpadové oleje
   • Neobalové výrobky a odpad z nich
 1. Osobitné prúdy odpadov
 2. Komunálny odpad
 3. Cezhraničný pohyb odpadov
 4. Administratívne nástroje – autorizácie, súhlasy, registrácia, odborná posudková spôsobilosť, informačný systém
 5. Orgány štátnej správy
 6. Zodpovednosť za porušenie povinností
 7. Recyklačný fond
 8. Prechodné a záverečné ustanovenia
 9. Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.