Ročné hodnotiace rozhovory - ako si stanoviť motivujúce ciele pre rok 2021

Ročné hodnotiace rozhovory - ako si stanoviť motivujúce ciele pre rok 2021

Efektívne hodnotenie zamestnancov, stanovenie dosiahnuteľných cieľov a nastavenie spolupráce pre ďalšie obdobie

Termín: 20. 1. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pre kvalitný štart v novom roku je nevyhnutné zhodnotiť výsledky zamestnancov za uplynulý rok a dohodnúť ciele na nové obdobie. Dobre zavedený a používaný systém hodnotenia a stanovenie profesijných cieľov vašich ľudí zahŕňa silnú kombináciu motivácie a stimulácie. Aby hodnotenie zamestnancov bolo dobre zvládnuté, vyžaduje si systémové know-how aj zodpovedajúcu úroveň komunikácie. Príďte sa na hodnotiace rozhovory pripraviť na seminár, ktorý vedie skúsená odborníčka na prácu so zamestnancami.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase. 

179 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Účastníci seminára sa naučia efektívne a profesionálne využívať systém hodnotenia zamestnancov v praxi. Podmienkou plnenia náročných cieľov je sústavná kontrola a hodnotenie pracovných výsledkov, odstraňovanie nežiaducich odchýlok a cielený rozvoj ľudí.

V rámci pravidla, že riadiť vieme to, čo vieme merať, si stanovíme ciele a hodnotiace kritériá. Upozorníme, ako sa vyhnúť najčastejším chybám a ako komunikovať a administrovať nastavený systém.

Účastníci sa naučia komunikačné techniky počas hodnotiaceho rozhovoru, oboznámia sa, ako správne používať rôzne typy rozhovorov. Pochopia súvislosti a dôležitosť jednotlivých krokov v praxi, a tým získajú väčšiu istotu v prejave.

Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Ročné hodnotiace rozhovory 2021“ je určený všetkým vedúcim pracovníkom, manažérom, timlíderom, HR manažérom, personálnym riaditeľom ako aj ostatným personálnym pracovníkom.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.):

1. Hodnotenie ako nástroj manažéra i základný personálny nástroj

 • hodnotenie vs. firemná kultúra
 • význam hodnotenia (pre firmu, manažéra, zamestnanca)

2. Riadenie výkonu a výkonnosti

 • ako nastaviť efektívny systém riadenia výkonu
 • riadenie výkonnosti (procesy verzus ľudia)
 • trojuholník výkonu – ako pristupovať k rôznym skupinám zamestnancov
 • prečo je potrebné dávať spätnú väzbu

3. Hodnotenie ako proces – účastníci procesu, ich potreby, očakávania a ciele

 • hodnotenie ako sociálny a komunikačný proces
 • asertivita a jej využitie pri rozhovoroch
 • ako sa pripraviť na hodnotenie
 • hodnotiaci rozhovor (štruktúra rozhovorov a ich priebeh)
 • otázky a ich dôležitosť pri vedení rozhovorov
 • ukončenie rozhovoru...a čo ďalej?

4. Stanovovanie a komunikovanie cieľov

 • motivačný rozhovor (štruktúra rozhovorov a ich priebeh)
 • ako stanovovať efektívne ciele
 • motivácia zamestnancov (každý na niečo počúva)

5. Najčastejšie chyby pri hodnotení

6. Hodnotenie a spolupráca HR s manažérmi

7. Hodnotenie a interná komunikácia

8. Príklady z praxe

Ing. Iveta Uhrová

Ing. Iveta Uhrová

Iveta Uhrová je profesionálnym konzultantom, lektorom a koučom - odborníkom v oblasti efektívneho riadenia firiem a ľudí.
Má dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu, z toho viac ako 10 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Zodpovedala za personálnu stratégiu a politiku, plány personálnych nákladov, systémy a nástroje personálneho riadenia, rozvoj a vzdelávanie manažérov i zamestnancov a spracovanie zamestnaneckých záležitostí.

Od roku 2007 pôsobí ako lektor a konzultant. Zameriava sa na projekty, ktoré podporujú budovanie výkonovo orientovanej firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov. Po úspešnom absolvovaní kurzov získala certifikáty a osvedčenia kouč Systemického manažmentu a koučovania (2007), konzultant Lean Six Sigma Green Belt (2012) a konzultant Lumina Spark (2017).

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

179 EUR
bez DPH