Ročné predplatné publikácie Manuál verejného obstarávania v kocke - prémium

Ročné predplatné publikácie Manuál verejného obstarávania v kocke - prémium

Prémiová verzia: 3 + 1 aktualizácia zdarma!

Multimediálna príručka Manuál verejného obstarávania v kocke ponúka výklad zákona o verejnom obstarávaní, pričom zohľadňuje všetky novely zákona . Nájdete v nej odborné, zrozumiteľné a aktuálne informácie o fungovaní trhu verejných zákaziek, množstvo príkladov, odporúčaní, najvhodnejšie zvolených postupov, rozoberá najčastejšie chyby a problémy, ktoré v praxi verejného obstarávania vznikajú.
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej publikácie, vrátane online publikácie s online prístupom.

Autor:

357 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Výhody ročného predplatného:

Čo vďaka ročnému predplatnému získate? 
 

  • Každú štvrtú aktualizáciu vašej publikácie vám zašleme zdarma!
  • Nebudete sa musieť o nič starať, a pritom budete mať vždy čerstvý prísun informácií a legislatívnych zmien.
  • Platby za 3 aktualizácie vám zjednotíme do jedinej faktúry, aby ste mali jednoduchšiu administratívu.
  • Ušetríte čas pani účtovníčke vo vašej organizácii.

 

Cieľom publikácie je poskytnúť užitočné informácie verejným obstarávateľom, obstarávateľom, ale aj uchádzačom.

Obstarávatelia nájdu v online zložke presné návody a postupy - krok za krokom od rozhodnutia o zákazke a spracovania súťažných podkladov až po vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy. Uchádzači tu získajú informácie na predkladanie ponuky, praktické rady a návody na prípravu dokladov a dokumentov, ktoré sú súčasťou prípravy ponuky. V online zložke nájdete taktiež kompletnú vzorovú dokumentáciu pre jednotlivé formy verejného obstarávania.

Sprievodná textová časť publikácie obsahuje najdôležitejšie právne predpisy SR a EÚ a vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, výklad zákona o verejnom obstarávaní. Samostatná kapitola je venovaná postupom vo verejnom obstarávaní a postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní. Nechýbajú ani kapitoly týkajúce sa podmienok účasti, súťažných podkladov, povinností verejného obstarávateľa a obstarávateľa a revíznych postupov.

 

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

  • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android;
  • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie;
  • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii;
  • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe;
  • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu.

Obsah tlačenej publikácie:

 

 A         Legislatíva

 

A 1      Aktuálna právna úprava

A 2      Členenie zákona o verejnom obstarávaní

A 3      Súvisiace právne predpisy

A 4      Prebrané právne záväzné akty a Nariadenia Európskej únie

A 5      Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ďalšie zdroje informácií

A 6      Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní

 

B         Základné ustanovenia

 

B 1      Predmet úpravy, základné pojmy, zákazka

B 2      Finančné limity

B 3      Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky

B 4      Povinné osoby

B 5      Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní, príležitostné spoločné

           obstarávanie, cezhraničné obstarávanie

B 6      Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

B 7      Odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní

B 8      Dôvernosť informácií

B 9      Konflikt záujmov

B 10    Komunikácia

B 11    Rámcová dohoda

B 12    Elektronizácia verejného obstarávania

 

C         Postupy vo verejnom obstarávaní a postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní

 

C 1      Postupy

C 2      Zákazky s nízkou hodnotou

 

C3       Podlimitné zákazky

3.1       Spôsoby zadávania podlimitných zákaziek

3.2       Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska

3.3       Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

 

C 4      Nadlimitné zákazky

4.1       Postupy pri nadlimitných zákazkách

4.2       Verejná súťaž

4.3       Užšia súťaž

4.4       Rokovacie konanie so zverejnením

4.5       Priame rokovacie konanie

4.6       Súťažný dialóg

4.7       Dynamický nákupný systém

4.8       Inovatívne partnerstvo

 

D         Podmienky účasti

 

D1       Určenie podmienok účasti a vyhodnotenie ich splnenia

D2       Osobné postavenie a zoznam hospodárskych subjektov

D3       Register partnerov verejného sektora

D3.1     Zákonná úprava

D3.2     Definície zákona o registri partnerov verejného sektora

D3.3     Údaje zapísané v registri, registrácia a sankcie

D3.4     Vzory podaní podľa zákona o registri partnerov verejného sektora

D3.5     Zákon o verejnom obstarávaní a register partnerov verejného sektora

D3.6     Elektronický kontraktačný systém a ďalšie informácie o registri

D4       Finančné a ekonomické postavenie

D5       Technická alebo odborná spôsobilosť

D6       Jednotný európsky dokument

 

E         Súťažné podklady a kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

E1       Súťažné podklady

E2       Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

F         Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

 

F1       Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

F2       Evidencia referencií

F3       Dostupnosť dokumentov a profil verejného obstarávateľa a obstarávateľa

F3.1    Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu

F3.2    Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile

F4       Dokumentácia z použitého postupu verejného obstarávania

F5       Informačné a zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa

F5.1     Verejná súťaž s dvojobálkovým systémom

F5.2     Reverzná verejná súťaž   

 

G         Revízne postupy

 

G1       Formy revíznych postupov

G2       Žiadosť o nápravu

G3       Ex ante posúdenie

G4       Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného

G5       Správne delikty

Ing. Adriana Hrivnáčiková

Adriana Hrivnáčiková pôsobila na ŽSR, Ministerstve Financií SR a Ministerstve vnútra SR.

Ing. Eva Dorociaková

JUDr. Jana Keštefranová

Mgr. Veronika Ivaničová

357 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout