Ročné predplatné publikácie Pohotový spoločník personalistu

Ročné predplatné publikácie Pohotový spoločník personalistu

Štandardná verzia: 3 + 1 aktualizácia zdarma!

Jasný a prehľadný výklad povinností v oblasti pracovného práva a personalistiky zjednoduší prácu všetkým zamestnávateľom. Aktuálne komentáre, konkrétne príklady z praxe, upozornenia na zmeny v Zákonníku práce a na časté chyby vám pomôžu správne vyhodnotiť situácie, ktoré denne riešite. Vďaka ročnému predplatnému budete mať vždy k dispozícii najaktuálnejšie informácie!

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej publikácie, vrátane online publikácie s online prístupom.

Autor:

207 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Výhody ročného predplatného:

Čo vďaka ročnému predplatnému získate? 
 

  • Každú štvrtú aktualizáciu vašej publikácie vám zašleme zdarma!
  • Nebudete sa musieť o nič starať, a pritom budete mať vždy čerstvý prísun informácií a legislatívnych zmien.
  • Platby za 3 aktualizácie vám zjednotíme do jedinej faktúry, aby ste mali jednoduchšiu administratívu.
  • Ušetríte čas pani účtovníčke vo vašej organizácii.

 

Cieľom multimediálnej publikácie Pohotový spoločník personalistu je zjednodušiť zamestnávateľom a zamestnancom praktickú aplikáciu pracovného práva. Okrem komentárov prináša publikácia aj príklady a upozornenia na časté chyby.

Súčasťou publikácie je aj online zložka, v ktorej nájdete užitočné vzory zmlúv, formulárov a šablón, rovnako ako platnú legislatívu. Vzory sú editovateľné pre konkrétne potreby firmy aj organizácie.

 

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

  • okamžitý prístupz akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android;
  • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie;
  • rýchle fulltextové vyhľadávaniev celej publikácii;
  • interaktívne odkazyna iné miesta v publikácii či na webe;
  • ľahkú orientáciu a možnosť lupyv prostredí optimalizovanom na danú platformu.

Rámcový obsah tlačenej publikácie:

 

A       Úvodné informácie

A 1    Obsah tlačenej publikácie

A 2    Obsah CD ROMu

A 3    O autorke

A 4    Kľúč k tlačenej publikácii

A 5    Sprievodca spustením a ovládaním aplikácie na CD ROMe

A 6    Komentár k aktuálnym zmenám v legislatíve

 

B       Pracovnoprávne vzťahy a ich charakteristika

B1     Predzmluvné vzťahy

B2     Vznik pracovného pomeru

B3     Osobitné spôsoby výkonu práce

B4     Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

C       Zmeny pracovného pomeru a ochrana práv účastníkov pracovnoprávneho vzťahu

C1     Zmeny pracovného pomeru

C2     Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

 

D       Pracovný čas a odmeňovanie

D1     Odmeňovanie

D2     Mzdové zložky a príplatky

 

E       Skončenie pracovného pomeru, nároky účastníkov za trvania pracovnoprávneho vzťahu a pri jeho skončení, prechod práv a povinností

E1     Skončenie pracovného pomeru

E2     Nároky vyplývajúce z pracovného pomeru

 

F       Pracovné podmienky a kontrola účastníkov pracovnoprávneho vzťahu

F1     Pracovné podmienky osobitných kategórií zamestnancov 

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

207 EUR
bez DPH a expedičných nákladov