Sankcie, zmluvná pokuta a náhrada škody v stavebníctve

Sankcie, zmluvná pokuta a náhrada škody v stavebníctve

Kto nesie zodpovednosť pri zmluvách o dielo?

Termín: 4. 11. 2021
Miesto konania: Název místa konání

Ustoja Vaše zazmluvnené projekty turbulentnú post-covidovú dobu? Ako riešiť omeškanie odovzdania stavby bez hrozby sankcií? Ako ošetriť zodpovednosť za škody alebo ušlý zisk? Čo s dodávateľom, ak sa materiály extrémne predražili? S problematikou zmluvných záväzkov špecificky v stavebnom sektore poradí skúsený lektor a odborník na obchodné právo.

Zoberte so sebou aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

189 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je účastníkov komplexne oboznámiť s problematikou, ako sa vysporiadať so špecifickými zmluvnými záväzkami v stavebníctve, od developerských projektov cez dodávateľské vzťahy až po menšie stavby. Povieme Vám, ako rieši Obchodný a Občiansky zákonník situáciu, ak sa dodávateľ alebo odberateľ dostanú do omeškania so svojím zmluvným plnením. Na konkrétnych zmluvných typoch budeme demonštrovať najčastejšie prípady omeškania a ich riešenie.   

Na seminári sa dozviete, aké druhy sankcií si v zmysle platnej legislatívy môžete dojednať v obchodných zmluvách, a ako takéto zmluvné dojednanie o pokutách a zodpovednosti za škodu môže, resp. malo by vyzerať. Účastníci sa tiež na praktických príkladoch dozvedia, kedy sa zhotoviteľ alebo objednávateľ môže zbaviť zodpovednosti za omeškanie svojho plnenia a kedy je naopak za ušlý zisk z dôvodu omeškania plne zodpovedný. Upozorníme tiež na tie zmluvné dojednania, ktoré by ste do obchodných zmlúv v žiadnom prípade nemali zahrnúť a prečo.

Ako bonus je súčasťou seminára je aj prehľad pripravovaných legislatívnych zmien v obchodných vzťahoch.

Kliknite sem na detailný program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Seminár je určený manažérom, riaditeľom a právnikom pôsobiacim v stavebnom odvetví, ale aj stavbyvedúcim, kontrolórom či dodávateľom stavebných materiálov, a každému, kto akýmkoľvek spôsobom do tohto odvetvia vstupuje, pričom má záujem o zodpovednú, riadne zazmluvnenú spoluprácu s minimalizáciou rizika. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (9,00 – 14.30):

  • Platná právna úprava zmluvy o dielo 
  • Omeškanie a jeho následky
  • Zodpovednosť za škodu, vznik škody a náhrada škody
  • Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
  • Zmluvná pokuta a ďalšie sankcie
  • Najčastejšie prípady omeškania podľa jednotlivých zmluvných typov   
  • Výhodné a nevýhodné zmluvné ustanovenia
  • Priestor na otázky účastníkov z praxe
Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR
bez DPH