Seminár: Ako spoznať a pracovať so šikanou v materskej škole?

Seminár: Ako spoznať a pracovať so šikanou v materskej škole?

Definícia šikany – zvládanie konfliktov medzi deťmi – komunikácia medzi pedagógmi a rodičmi

Termín: 27. 11. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Stretávate sa s tým, že si deti nerozumejú? Niektoré z nich nevedia zapadnúť do kolektívu a majú problém nájsť si kamarátov, sú veľmi citlivé, hanblivé? Na druhej strane sú deti, čo radi sťahujú pozornosť na seba a niekedy aj ubližujú ostatným? Rozdiely medzi deťmi môžu viesť ku konfliktom, nezhodám a môžu prerásť až do šikany! Radi by ste vedeli ako tieto situácie riešiť a ako vytvoriť medzi deťmi kamarátske vzťahy? O svoje skúsenosti sa s Vami podelí školský psychológ s dlhoročnou praxou!

Zoberte so sebou kolegu! Druhý a ďalší účastník z jednej spoločnosti získa 50% zľavu!

Presná cena po zľave bude uvedená na faktúre.

99 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

 Cieľom seminára je spoznať motiváciu detí a pochopiť čo deti potrebujú. Pokúsime pozrieť na svet detskými očami, aby sme lepšie pochopili čo vidia, čo počujú a čo si myslia. Na základe tohto poznania môže učiteľ, vychovávateľ alebo iný pedagogický zamestnanec lepšie pochopiť prečo sa deti správajú, tak ako sa správajú.

 

Na seminári sa zameriame na možné intervencie v triedach a ukážeme Vám ako správne interpretovať triedne problémy. Zistíte, aký spôsob komunikácie medzi rodičmi a pedagógmi je najvhodnejší v prípade, že vo Vašej triede odpozorujete náznaky šikany medzi deťmi.

 

Informujeme Vás, akým spôsobom môžete v materskej škole vytvoriť bezpečné prostredie pre všetky deti. Budeme sa venovať aj téme ako podchytiť prvé príznaky začínajúcej šikany. Na všetky otázky Vám bude odpovedať skúsený psychológ.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Ako spoznať a pracovať so šikanou v materskej škole?“ je určený učiteľom/kám a riaditeľom/kám MŠ a iných zariadení predprimárneho vzdelávania, bez ohľadu na to, či ide o štátne alebo súkromné zariadenie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.)

 

1. Ako deti vnímajú svet? Čo je pre deti prirodzené ?

 

 

2. Čo je šikana a čo je iba nevinný žart?

 

 

3. Zvládanie konfliktov medzi deťmi.

 

 

4. Ako diagnostikovať triednu klímu?

 

 

5. Ako vybrať správnu intervenciu?

 

 

6. Ako komunikovať problémové situácie s rodičmi?

 

 

7. Vytváranie bezpečného prostredia

 

 

8. Diskusia, otázky

 

Mgr. Michal Hacaj

Mgr. Michal Hacaj

Michal Hacaj je psychológ, ktorý sa 9 rokov venuje práci s deťmi a rodinami ako školský psychológ. 4 roky pracoval na projekte pre rodiny s deťmi s hyperaktivitou a poruchami správania. Súčasne, už 2 roky pracuje ako lektor prevencie kyberšikany na základných školách. V súčasnosti je popri práci frekventantom terapeutického výcviku a atestácie z klinickej psychológie. Vo voľnom čase robí inštruktora bezmotorového lietania a spoznáva slovenské hory. Najväčšiu radosť mu robí jeho „škôlkopovinná“ dcéra.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

99 EUR
bez DPH