Seminár: Evidencia odpadov a podávanie hlásení v odpadovom hospodárstve za rok 2015

Seminár: Evidencia odpadov a podávanie hlásení v odpadovom hospodárstve za rok 2015

Zákonné povinnosti firiem a ich riešenie v praxi!

Termín: 14. 1. 2016
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Každoročne k 31. januáru sú firmy ako pôvodcovia a držitelia odpadov povinné uzavrieť evidenciu o nakladaní s odpadmi a podať hlásenie o jeho vzniku a nakladaní s ním.
Na čo je potrebné dávať pozor? Aké sú požiadavky na evidenciu a podávanie hlásení? Na tieto, ako aj iné otázky dostanete odpovede priamo z aplikačnej praxe.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnom stave  platnej právnej úpravy v oblasti odpadov a obalov, pripomenúť požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukázať, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

Seminár zahŕňa požiadavky praxe a to prioritne zamerané na evidenciu odpadov a obalov a spracovanie jednotlivých hlásení požadovaných ustanoveniami zákona a vyhlášok.

Dozviete sa o aj povinnostiach, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad, alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi, ako výrobkom alebo odpadom. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú okrem už spomínaného  vedenie evidencie, podávanie hlásení, aj plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a obalmi, platenie do Recyklačného fondu a možnosti jeho zníženia, vybavenie rôznych súhlasov, prípadne autorizácie a pod. V rámci diskusie budete mať možnosť konzultácie konkrétnych problémov z Vašej praxe.

 
Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár “Evidencia odpadov a podávanie hlásení v odpadovom hospodárstve za rok 2015“ je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9,00 - 15.30 hod.):

 

  1. Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
  2. Evidencia odpadov - vyplnenie evidenčného listu
  3. Hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s nim - vyplnenie hlásenia
  4. Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu
  5. Evidencia obalov a odpadov z obalov
  6. Ostatné hlásenia v oblasti odpadového hospodárstva
  7. Termíny podávania jednotlivých hlásení
  8. Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Banská Bystrica, Hotel Národný dom

Banská Bystrica, Hotel Národný dom

,

Seminár sa bude konať v konferenčných priestoroch hotela Národný dom:

 

HOTEL NÁRODNÝ DOM – pre zistenie trasy, kliknite na mapku, alebo obrázok nižšie
Národná 11
974 01
Banská Bystrica

 

MHD:

Zastávka Národná:

trolejbusy č. 1, 2, 4, 6, 7, 8

autobusy č. 34, 97

 

Parkovanie:

Buď na hotelovom parkovisku bezplatne, alebo

cca 200 m od hotela je záchytné parkovisko s cenou 1,50 EUR/celý deň,

prípadne mestské parkoviská za 1 eur/hod.  alebo 6 eur/celý deň.