Seminár: Infozákon: Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri poskytovaní informácií

Seminár: Infozákon: Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri poskytovaní informácií

Praktické rady pre organizácie verejnej správy od spoluautora zákona o slobode informácií

Termín: 31. 5. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Hoci je zákon o slobodnom prístupe k informáciám v platnosti už dlhší čas, v praxi sa stále objavujú problémy s jeho nejednoznačnými výkladmi. Poskytovanie informácií ešte viac sproblematizovalo nariadenie GDPR z minulého roka, ktoré sprísnilo ochranu osobných údajov. Nie je preto prekvapením, že organizácie štátnej správy a samosprávy majú zmätok v tom, ako správne postupovať pri sprístupňovaní a zverejňovaní informácií. Na našom praktickom seminári získate cenné rady od spoluautora infozákona.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť praktický výklad zákona o slobode informácií s dôrazom na najčastejšie problémy v aplikačnej praxi. Dozviete sa, kto všetko má právo žiadať informácie, kto je povinnou osobou či ktoré všetky informácie musíte sprístupniť a zverejniť.

Na seminári dostanete podrobný návod, ako správne postupovať pri vybavovaní žiadostí o poskytnutie informácií, aké sú zákonom stanovené lehoty a čo robiť v prípade, že je žiadosť neúplná alebo sa týka informácie, ktorá nie je k dispozícii. Dozviete sa aj to, aké sankcie Vám hrozia za nedodržanie zákona o slobode informácií.

Na seminári si tiež povieme, ktoré informácie sa nesprístupňujú či nezverejňujú a ako slobodný prístup k informáciám ovplyvnilo nariadenie GDPR. 

Seminár bude viesť lektor, ktorý sa aktívne podieľal na príprave zákona o slobode informácii, účastníci teda dostanú informácie z „prvej ruky“.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár Infozákon verzus ochrana osobných údajov: Kde sú hranice informovania? je určený všetkým zamestnancom štátnej správy a samosprávy (ministerstvá, rozpočtové  a príspevkové  organizácie, verejnoprávne inštitúcie, obce, mestá, samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami,  obcami  a vyššími  územnými celkami), konateľom  štátnych  podnikov, štatutárom nadácií a neziskových organizácií založených štátnymi a samosprávnymi orgánmi, ako aj orgánom činným v trestnom konaní. Pomôže tiež podnikateľom zo súkromného sektora, ktorí podnikajú v oblasti trhu s informáciami.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.):

 • Prehľad najdôležitejších ustanovení zákona o slobode informácií v súčasnej aplikačnej praxi
 • Najčastejšie pochybenia orgánov štátnej a verejnej správy pri poskytovaní informácií – praktické rady
 • Ochrana osobnosti, osobných údajov a práva duševného vlastníctva
 • Obchodné tajomstvo ako právny základ na odmietnutie poskytnutia informácií vo svetle aktuálnej judikatúry súdov
 • Proces poskytovania informácií – problematické okruhy
 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
 • Platnosť a účinnosť zmlúv pri zverejňovaní, lehoty zverejňovania, právne dôsledky nezverejnenia zmlúv
 • Ďalšie zverejňovacie povinnosti podľa osobitných právnych predpisov
 • Opakované použitie informácií (OPI) – vymedzenie OPI,  účel OPI, povinné osoby pri OPI, náležitosti žiadosti pri OPI, lehoty na postup pri OPI, poplatky pri OPI
 • Súdny prieskum rozhodnutí a postupov  
 • Sankcie za nedodržanie zákonných povinností podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
 • Praktické návody na riešenie problémov organizácií VS
 • Odpovede na otázky účastníkov

Mgr. Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na problematiku poskytovania informácií, spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.

Bratislava, Office Centrum Seberíniho

Bratislava, Office Centrum Seberíniho

Seberíniho 1, Bratislava 821 03

 Školiaca miestnosť sa nachádza v administratívnej budove na 5. poschodí.

 

MHD:

Z hlavnej stanice 

trolejbus č. 201

zastávka Gagarinova, potom pešo alebo zastávka Hraničná a potom prestup na autobus č. 96, jedna zastávka na Nevädzová

Zastávka Nevädzová

autobusy: 66, 75, 96, 196

Zastávka Gagarinova

trolejbusy: 201, 202

Zastávka Tomášikova

električky: 8, 9

 

Autom:

GPS súradnice:

48° 9' 14.3661808" N
17° 9' 59.949646" E

 

Parkovanie

Bezplatné parkovanie je možné v priľahlých uliciach.