Seminár: Okrúhly stôl – interaktívne stretnutie s kontrolórom pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy

Seminár: Okrúhly stôl – interaktívne stretnutie s kontrolórom pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy

Základná finančná kontrola – Zverejňovanie zmlúv – Poskytovanie preddavkov – Rekreačné príspevky

Termín: 26. 7. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Náš nový formát školení, tzv. okrúhly stôl, predstavuje interaktívnu formu vzdelávania pre zamestnancov verejnej správy. Témy okrúhleho stola sa dotýkajú aktuálnych, často diskutovaných otázok a oblastí, ktoré bývajú v organizáciách najčastejšie predmetom kontroly. V rámci okrúhleho stola sa odborné témy prezentujú neformálnym spôsobom a účastníci majú možnosť individuálne konzultovať s lektorom svoje otázky z praxe. Cieľom je bližšie spojiť účastníkov seminára s lektorom za "jedným stolom".

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom okrúhleho stola je bližšie spojiť účastníkov seminára s lektorom a samotného lektora s praktickými príkladmi účastníkov za "jedným stolom“ a pri flipcharte.

 

Účastníci okrúhleho stola majú možnosť si vziať na školenie vlastné podklady a písomnosti či interné smernice, ktoré sa týkajú témy finančnej kontroly, zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, poskytovania preddavkov či rekreačných príspevkov, a skonzultovať ich s lektorom.

 

Účastníci sa spolu s lektorom budú venovať problematickým prípadom a náležitostiam, ktoré sa spájajú s uvedenými témami okrúhleho stola. Pre účastníkov bude spracovaný súhrn povinností a častých otázok k preberaným témam.

 

Lektor pri spracovaní prezentácie a vedení seminára čerpá skúsenosti z vlastnej kontrolnej a publikačnej praxe za posledné roky (rokov 2011 – 2019).

 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár Okrúhly stôl – interaktívne stretnutie s kontrolórom pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy je určený zamestnancom verejnej správy (štátnej správy, štátnych fondov, poisťovní a územnej samosprávy – najmä škôl, miest, vyšších územných celkov a obcí), ktorí sú zodpovední za rozpočet, majetok, úhrady miezd a výdavkov, pokladnicu, reprezentačné výdavky, poskytovanie záloh, zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok a podobne.

 

Ďalšie informácie:

Okrúhly stôl je úplne nový formát v ponuke Nakladateľstva FORUM. Ide o maximálne interaktívne a efektívne stretnutie účastníkov a špičkových odborníkov na rôzne oblasti. Nejde tu čisto iba o interakciu lektor – účastníci, ale aj účastníci navzájom si často vedia vymeniť cenné informácie na základe vlastných skúseností z praxe.

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9.00 – 15.30 hod.):

      

 1. Úvod k okrúhlemu stolu
 2. Prezentácia a diskusia k téme základnej finančnej kontroly v praxi
 3. Prezentácia a diskusia k téme zverejňovaniu faktúr
 4. Prezentácia a diskusia k téme zverejňovaniu zmlúv
 5. Prezentácia a diskusia k téme zverejňovaniu objednávok a povinných údajov na webovom sídle subjektu,
 6. Prezentácia a diskusia k téme poskytovaniu preddavkov a záloh podľa rozpočtových pravidiel a
 7. Prezentácia a diskusia k téme rekreačným príspevkom v praxi roka 2019
 8. Diskusia a otázky
 9. Záver

 

Seminár je zameraný na otázky z praxe, menovite:

Výkon základnej finančnej kontroly:

 1. Ako overiť prichádzajúci príjem finančnou kontrolou?
 2. Ako overiť transfer, ktorý príde skôr ako avízo na účet Štátnej pokladnice/bankový účet?
 3. Ako overovať rozhodnutie o poskytnutí dotácie alebo príspevku?
 4. Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu?
 5. Čo najviac kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR a ako predísť nedostatkom?

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok:

 1. Čo všetko treba zverejniť?
 2. Aké sú časté zistenia kontroly v oblasti zverejňovania?
 3. Ako sa má zverejniť príloha k zmluve?
 4. Čo všetko netreba zverejniť z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov?
 5. Dokedy musí byť objednávka a faktúra zverejnená?
 6. Má byť zverejnená objednávka a faktúra, ak je k nim uzatvorená aj zmluva?

Poskytovanie preddavkov:

 1. Je potrebné do konca roka preddavky vyúčtovať?
 2. Ako vykonať základnú finančnú kontrolu pri poskytovaní preddavkov?
 3. Musí byť uzatvorená zmluva na poskytovanie preddavkov?
 4. Ak poskytneme preddavok na úhradu energií, musíme to mať zmluvne zabezpečené?
 5. Musíme mať spracovanú smernicu k zálohám a preddavkom?
 6. Ako postupovať pri obstaraní tovaru a jeho následnom doručení kuriérom?

Rekreačné príspevky pre zamestnancov:

 1. Má nárok na príspevok aj zamestnanec na rodičovskej dovolenke a materskej?
 2. Má povinnosť aj obec/mesto alebo vyšší územný celok vyplácať rekreačný príspevok/poukaz?
 3. Ako sme zriaďovateľom organizácie, máme my vyplácať našej organizácii (zamestnancom organizácie) príspevky na rekreáciu?
 4. Je povinné mať k nárokom na príspevok internú smernicu v subjekte?
 5. Môže byť súčasťou preplatenia aj úhrada dane za ubytovanie v ubytovacom zariadení (napríklad v hoteli)?

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Jozef Sýkora pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór na Fonde na podporu kultúry národnostných menšín i Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Tanečného divadla Ifjú Szivek.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.